Bijzondere bijstand

Home > Voor Bewoners > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  Bijzondere bijstand is er voor bijzondere, noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen of AOW en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen.

  Voorwaarden

  Voordat u een aanvraag bijzondere bijstand indient, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent inwoner van de gemeente Hilvarenbeek;
  • U heeft nog geen kosten gemaakt;
  • De kosten zijn bijzonder, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed;
  • Uw vermogen - bijvoorbeeld auto of spaargeld - is niet hoger dan € 6.295,00 voor alleenstaanden of € 12.590,00 voor alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden;
  • U heeft een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

  Belangrijke wijziging

  De gemeente Hilvarenbeek maakt het mogelijk om een ruime zorgverzekering af te sluiten bij CZ en VGZ met een collectiviteitskorting en een maandelijkse bijdrage in de premie. Hierdoor is het in principe niet meer mogelijk om vanaf 1 januari 2017 bijzondere bijstand aan te vragen voor medische kosten, tenzij zich noodzakelijke kosten voordoen die de vergoeding van de gemeentelijke collectieve aanvullende zorgverzekering te boven gaan. In het beleid van de gemeente Hilvarenbeek is vastgelegd dat de gemeentelijke aanvullende zorgverzekering als een voorliggende voorziening wordt beschouwd. 

 • Wat moet ik doen?

  Bijzondere bijstand vraagt u aan vóórdat u de kosten maakt.

  Dien met uw DigiD een aanvraag in via het digitale aanvraagformulier.

  Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan via de website van DigiD en neem contact met ons op.

  Dient u liever een aanvraag in via een papieren aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op. Wij sturen per post een aanvraagformulier naar u toe.

 • Hoe werkt het?

  Wij beoordelen uw aanvraag en bekijken of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk bericht van onze beslissing.

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Handige links

 • Documenten