Bijstandsuitkering

Home > Voor Bewoners > Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

 • Wat is het?

  Bent u 18 jaar of ouder en kunt u de kosten van levensonderhoud niet zelf betalen? Vraag dan een bijstandsuitkering aan.
  Een bijstandsuitkering is een aanvulling op uw inkomsten tot het normbedrag dat voor u geldt. Op de website van Schulinck kunt u zien om welk normbedrag het gaat in uw situatie.

  Voorwaarden

  Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft een laag inkomen of vermogen;
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • Wat moet ik doen?

  Dien met uw DigiD een aanvraag in via het digitale aanvraagformulier.

  Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via de website van DigiD en neem contact met ons op. 

  Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar team Werk & Inkomen van de gemeente. U krijgt hierna een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek. Deze afspraak vindt plaats met een van de klantmanagers van team Werk & Inkomen. Als u samen met uw partner een uitkering aanvraagt, moet ook uw partner bij het gesprek aanwezig zijn.

  Een informatiebijeenkomst en het volgen van sollicitatieworkshops kunnen verplichte onderdelen zijn binnen de aanvraagprocedure van uw bijstandsuitkering. Dit geldt voor zowel jongeren als voor 27-plussers. Mocht dit voor u gelden, dan wordt u door ons hierover tijdig geïnformeerd. 

  Bent u 26 jaar of jonger?

  Dan kunt u de digitale aanvraag niet meteen afronden. Voor alle jongeren geldt eerst een zoektermijn van 28 dagen. De meldingsdatum is later de datum van uw uitkering. U start dus uw aanvraag op de website van werk.nl en gaat daarna 28 dagen actief op zoek naar werk. Na het invullen van uw gegevens op de website van werk.nl krijgt u een oproep voor een eerste gesprek bij de gemeente. Bewaar alle bewijsstukken van de zoekperiode, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus. Als u na 28 dagen geen werk hebt gevonden, keert u terug naar de website van werk.nl en kunt u de digitale aanvraag afronden. Daarna maakt u een afspraak voor een intakegesprek bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Wij beoordelen uw aanvraag en bekijken of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk bericht van onze beslissing.

  Bij het bepalen van de hoogte van uw bijstandsuitkering tellen uw leefsituatie en uw inkomsten mee.

  Uw inkomsten

  Uw inkomsten kunnen o.a. bestaan uit:

  • geld dat u verdient met werken
  • inkomsten in verband met werk zoals een WW of ziektewetuitkering
  • inkomsten van uw partner
  • alimentatie voor uzelf en/of voor uw kinderen
  • heffingskortingen van de Belastingdienst

  Uw vermogen

  Bij het berekenen van de hoogte van uw bijstand houden wij ook rekening met uw eigen vermogen. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld van uzelf en dat van uw kinderen tot de leeftijd van 18 jaar, maar bijvoorbeeld ook een auto. Als u meer vermogen heeft dan het vastgestelde bedrag, dan moet u dat eerst opmaken.

 • Achtergrondinformatie

  Rechten en plichten bij een uitkering

  Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk aan het werk. Wij helpen u hierbij, bijvoorbeeld met een sollicitatiecursus, opleiding of gesubsidieerd werk.

  Bij een uitkering horen rechten, maar ook plichten. Houdt u zich niet aan de regels, dan kunnen wij de uitkering verlagen of stopzetten. Lees meer over rechten en plichten op de website van rijksoverheid of vraag team Werk & Inkomen om advies.

  Niet nakomen verplichtingen

  Verplichtingen horen bij een uitkering. Houdt u zich niet aan de verplichtingen, dan kunnen wij een maatregel opleggen. Dit wil zeggen dat u tijdelijk minder- of geen uitkering krijgt. Redenen voor een maatregel kunnen zijn:

  • het niet meewerken aan de re-integratieverplichting;
  • het onjuiste- of niet tijdig verstrekken van informatie;
  • werk weigeren. 

  Een maatregel kan vervelende gevolgen hebben en kunt u beter voorkomen. Twijfelt u over wat u moet doen of heeft u vragen over uw rechten of plichten? Neem met ons contact op.

  Sollicitatieplicht

  Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt is alles gericht op het vinden van een (betaalde) baan. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. U moet ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. U moet voldoende en serieus solliciteren en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot. Wij helpen u hierbij, maar u doet het werk.

  Arbeidsplicht

  Iedereen die kan werken, moet werken. Aangeboden werk moet u accepteren. Ook als u het niet leuk vindt of als het niet bij uw opleidingsniveau past. Alleen in uitzonderingsgevallen heeft u geen arbeidsverplichting. U krijgt dan een ontheffing. Voor een ontheffing vragen wij altijd een deskundig (medisch) advies aan. 

  Medewerkingsplicht

  U bent verplicht om mee te werken. Bijvoorbeeld aan een huisbezoek, een re-integratietraject of als wij documenten opvragen, zoals bankafschriften. 

  Wijzigingsplicht of informatieplicht

  U moet alle wijzigingen doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw uitkering, zoals:

  • wijzigingen in uw werk, ook als dit vrijwilligerswerk betreft;
  • wijzigingen in uw inkomen;
  • wijzigingen in uw vermogen;
  • wijzigingen in uw verblijfsstatus;
  • wijzigingen in uw gezinssituatie.

  Ook moet u doorgeven als u langdurig ziek- of te lang met vakantie bent geweest.

  De wijzigingen geeft u door via het wijzigingsformulier.
  Uw vakantie geeft u door via het vakantieformulier.

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

  U moet dat wel op tijd doen en op de juiste manier. Verschillende organisaties kunnen u helpen met gratis advies of rechtshulp, bijvoorbeeld de Rechtswinkel Tilburg, het Juridisch Loket of Sociaal raadslieden.

 • Handige links

 • Documenten