Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Home > Voor Bewoners > Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Bent u zelfstandig ondernemer, maar gaat het met uw bedrijf door onvoorziene omstandigheden financieel minder goed? Mogelijk komt u in aanmerking voor een uitkering ter overbrugging van een lastige periode of voor een (bescheiden) bedrijfskrediet om u verder te helpen. Zelfstandigen kunnen geen gebruik maken van algemene bijstand zoals een uitkering op grond van de Participatiewet. Voor zelfstandigen is er een aparte regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

  Wat houdt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) in?

  Het Bbz is in het leven geroepen om (tijdelijke) uitkeringen voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet te verstrekken aan zelfstandigen. Belangrijke voorwaarde is dat u geen lening bij een bank kunt krijgen, maar dat uw bedrijf levensvatbaar is of op korte termijn weer levensvatbaar te maken is.

 • Wat moet ik doen?

  Ga na of u tot de doelgroepen behoort

  De Bbz-regeling is bedoeld voor:

  • gevestigde zelfstandigen
  • starters
  • oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf
  • zelfstandigen die willen stoppen met een eigen bedrijf

  Pre-starter

  Krijgt u een uitkering van de gemeente Hilvarenbeek en wilt u een eigen bedrijf beginnen om zelf in uw inkomen te voorzien? Dan zijn er ook mogelijkheden vanuit het Bbz. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij de voorbereidingen en hulp bij het opzetten van een ondernemersplan.

  Meer informatie of aanvraag indienen?

  Neem contact op met uw klantmanager om uw mogelijkheden te bespreken, telefoonnummer (013) 505 83 00.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente Tilburg handelt informatieverzoeken en aanvragen op grond van het Bbz af voor de gemeente Hilvarenbeek.

 • Handige links