Bijdrageregeling Sociale Activiteiten

Home > Voor Bewoners > Bijdrageregeling Sociale Activiteiten

Bijdrageregeling Sociale Activiteiten

 • Wat is het?

  Is uw inkomen en vermogen lager dan 120% van de bijstandsnorm en bent u ouder dan 18 jaar? Dan kunt u ieder jaar bij de gemeente een bijdrage sociale activiteiten aanvragen.
  Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar kunt u ieder jaar bij Stichting Leergeld een bijdrage sociale activiteiten aanvragen.

  Wat zijn sociale activiteiten?

  Voorbeelden van sociale activiteiten zijn:

  • sportactiviteiten
  • ontspanningsactiviteiten
  • tijdschriften
  • dagbladen
  • telefoonkosten
  • internetkosten
  • televisieaansluiting
 • Wat moet ik doen?

  Voordat u een aanvraag bijdrage sociale activiteiten indient, moet u tenminste € 45,- hebben besteed aan een sociale activiteit. Een bewijs hiervan levert u samen met de aanvraag in.

  Dien met uw DigiD een aanvraag in via het digitale aanvraagformulier.

  Heeft u geen DigiD? 
  Vraag deze dan aan via de website van DigiD en neem contact met ons op.

  Dient u liever een aanvraag in via een papieren aanvraagformulier?
  Neem dan contact met ons op, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er een papieren aanvraagformulier klaar ligt bij de balie in het gemeentehuis of op uw verzoek per post naar u wordt opgestuurd.

 • Hoe werkt het?

  Wij beoordelen uw aanvraag en bekijken of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk bericht van onze beslissing.

  Wanneer uw aanvraag is toegekend, krijgt u de bijdrage op uw bankrekening overgemaakt.
  De hoogte van de bijdrage verschilt per categorie. Wij onderscheiden drie categorieën, namelijk:

  • € 150,- per kalenderjaar voor inwoners tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
  • € 181,- per kalenderjaar voor inwoners boven de pensioengerechtigde leeftijd
  • € 181,- per kalenderjaar voor inwoners tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd die gebruik maken van een WMO voorziening
 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Handige links

 • Documenten