Bezwaar maken tegen een beslissing

Home > Voor Bewoners > Bezwaar maken tegen een beslissing

Bezwaar maken tegen een beslissing

 • Wat is het?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier in de meeste gevallen bezwaar tegen maken. U kunt bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing nam; de raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

  In sommige gevallen is het alleen mogelijk om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter in te stellen. Als dit het geval is, staat dit vermeld bij de bekendmaking van het besluit.

 • Wat moet ik doen?

  U dient uw bezwaar in bij het bestuursorgaan dat de beslissing nam. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen binnen de termijn die in de beslissingsbrief of in de publicatie staat.

  Schriftelijk

  In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres;
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt; waarom u bezwaar maakt;
  • de datum van het bezwaarschrift;
  • uw handtekening.

  U kunt uw brief sturen naar:

  Gemeente Hilvarenbeek
  College van burgemeester en wethouders
  (of raad of burgemeester )
  Postbus 3
  5080 AA Hilvarenbeek

  Digitaal

  U kunt digitaal een bezwaarschrift indienen met behulp van uw DigiD.

 • Hoe werkt het?

  Reactie op uw bezwaar

  In de gemeente Hilvarenbeek behandelt een bezwarencommissie uw bezwaar (uitgezonderd belastingzaken). Deze commissie geeft een advies over het bezwaar aan het bestuursorgaan dat de beslissing nam. Het bestuursorgaan beslist daarna.

  In beroep bij de rechtbank

  Bent u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter doet een uitspraak over uw situatie.

 • Wat kost het?

  Bezwaarschrift: gratis

  Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

  Beroepschrift: griffierecht

  Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

 • Handige links

  Direct regelen

  Bezwaar maken

   

  Bekijk ook

  Niet eens met belastingaanslag