Bewijs van in leven zijn

Home > Voor Bewoners > Bewijs van in leven zijn

Bewijs van in leven zijn

 • Wat is het?

  Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BPR) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

  Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BPR). Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  • de attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland.
 • Wat moet ik doen?

  Wie kan het bewijs van in leven zijn aanvragen?

  U kunt een bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u.

  Hoe vraag ik een bewijs van in leven zijn aan?

  U kunt een bewijs van in leven aanvragen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt hiervoor eenvoudig zelf online een afspraak maken via www.hilvarenbeek.nl/afspraak.

  Hoe vraag ik een attestatie de vita aan?

  U kunt een Attestatie de vita alleen persoonlijk aanvragen bij de balie van het gemeentehuis. De ambtenaar moet vaststellen dat u leeft op het moment dat de verklaring wordt opgemaakt. U kunt de Attestatie de vita direct meenemen. Om een Attestatie de vita aan te vragen, dient u een afspraak te maken. U kunt deze afspraak online maken via www.hilvarenbeek.nl/afspraak.

  Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs

  Zowel een bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita zijn gratis als u het nodig heeft voor een pensioenfonds. Neem in dit geval de brief mee van de instantie die hierom vraagt.

 • Wat kost het?

  Legestarieven 2019:

  Bewijs van in leven zijn: € 8,85

  Attestatie de vita: € 13,40

  Bewijs van in leven nodig voor pensioenfonds: gratis*

  *Een bewijs van in leven zijn is gratis als u het nodig heeft voor een pensioenfonds. U kunt een gratis bewijs van in leven zijn niet digitaal aanvragen. U moet de brief van de instantie die hierom vraagt bij de gemeente laten zien. U kunt het bewijs van in leven zijn direct meenemen.

 • Handige links

  Afspraak maken?

  Online afspraak maken