Automatische incasso

Home > Voor Bewoners > Automatische incasso

Automatische incasso

 • Wat is het?

  Eind februari 2019 ontvangt u het aanslagbiljet over 2019. U kunt deze aanslag betalen via automatische incasso. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de betaling zelf te regelen. Regelt u de betaling zelf? Zorg dan dat u de aanslag volledig betaalt voor eind mei 2019. Dat kan in één keer door gebruik te maken van iDeal.

  Eén aanslag voor alle gemeentelijke belastingen
  Vanaf 2018 leggen we de meest voorkomende gemeentelijke belastingen voortaan via één aanslagbiljet op. U betaalt de rioolheffing en de afvalstoffenheffing dan niet meer in termijnen - via een voorschot - aan Brabant Water maar rechtstreeks aan de gemeente. Dat betekent dat het bedrag van de gemeentelijke belastingaanslag hoger wordt. Daar staat tegenover dat het bedrag op de voorschotnota van Brabant Water lager wordt.

 • Wat moet ik doen?

  Gemeente machtigen voor automatische incasso

  U kunt de gemeente machtigen voor automatische incasso. Dat kan via het digitaal machtigingsformulier. U heeft daarvoor DigiD nodig. De machtiging voor automatische incasso blijft geldig tot het moment dat u de machtiging intrekt.

  Automatische incasso aanvragen

  Machtiging intrekken of wijzigen?

  U kunt de machtiging op ieder gewenst moment wijzigen of intrekken. Dat kan via het digitaal formulier. U heeft hiervoor DigiD nodig.

  Automatische incasso wijzigen of intrekken

 • Hoe werkt het?

  Betaling in termijnen

  Geeft u toestemming voor automatische incasso, dan wordt iedere maand een deel van de verschuldigde belastingen automatisch van uw bankrekening afgeschreven.

  We schrijven het bedrag af in tien termijnen. Dat gebeurt op de volgende dagen:

  • termijn 1: vrijdag 29 maart 2019
  • termijn 2: dinsdag 30 april 2019
  • termijn 3: vrijdag 31 mei 2019
  • termijn 4: vrijdag 28 juni 2019
  • termijn 5: woensdag 31 juli 2019
  • termijn 6: vrijdag 30 augustus 2019
  • termijn 7: maandag 30 september 2019
  • termijn 8: donderdag 31 oktober 2019
  • termijn 9: vrijdag 29 november 2019
  • termijn 10: dinsdag 31 december 2019

  Geen machtiging?

  Geeft u de gemeente geen machtiging, zorg dan dat u het aanslagbiljet volledig betaalt voor eind mei 2019. Dat kan in één keer met iDeal of zelf overmaken in maximaal twee termijnen.

 • Handige links