Afwijken van bestemmingsplan

Home > Voor Bewoners > Afwijken van bestemmingsplan

Afwijken van bestemmingsplan

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van gronden en de gebouwen die daarop staan. In een bestemmingsplan wordt voor elk perceel aangegeven hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden en of en hoe er gebouwd mag worden.

  Wilt u een project realiseren dat niet past binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan.

 • Wat moet ik doen?

  Omgevingsoverleg

  Ga in gesprek met uw omgeving. Meer informatie hierover vindt u op de wegpagina omgevingsoverleg.

  Principeverzoek indienen

  Heeft u (bouw)plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan is het verstandig om vooraf bij de gemeente een principeverzoek in te dienen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen. De gemeente toetst het principeverzoek en beoordeelt of het verzoek haalbaar is.

  Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken en een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Blijkt uit het principeverzoek dat uw plan niet haalbaar is of dat het niet voldoet aan de welstandseisen? Dan kunt u uw plan nog aanpassen en daarna een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

 • Hoe werkt het?

  U dient een principeverzoek in bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dit schriftelijk. In uw brief moet het volgende staan:
  uw naam en adres;

  • dat u een principeverzoek in wilt dienen
  • waarvoor u een principeverzoek indient (wat u wilt gaan bouwen met daarbij een schetstekening)
  • waar u wilt gaan bouwen: de locatie

  U kunt uw brief sturen naar:

  Gemeente Hilvarenbeek
  College van burgemeester en wethouders
  Postbus 3
  5680 AA Hilvarenbeek

 • Wat kost het?

  Leges 2020:
  Het in behandeling nemen van een principeverzoek kost € 529,10, ongeacht de uitkomst.

 • Niet eens met de beslissing?

  De uitkomst van een principeverzoek is geen formeel besluit. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.

 • Handige links

  Bekijk ook

  Omgevingsoverleg