Afvalstoffenheffing

Home > Voor Bewoners > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  Alle huishoudens in de gemeente Hilvarenbeek betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per lediging. Biedt u geen afval aan, dan betaalt u alleen het vaste bedrag.

  Wijziging per 2018

  één aanslag voor alle gemeentelijke belastingen

  Vanaf 2018 leggen we de meest voorkomende gemeentelijke belastingen voortaan via één aanslagbiljet op. U betaalt de rioolheffing en de afvalstoffenheffing dan niet meer in termijnen - via een voorschot - aan Brabant Water maar rechtstreeks aan de gemeente. Dat betekent dat het bedrag van de gemeentelijke belastingaanslag hoger wordt. Daar staat tegenover dat het bedrag op de voorschotnota van Brabant Water lager wordt.

 • Hoe werkt het?

  Vanaf 2019 geldt een nieuwe situatie

  In februari 2019 ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen over 2019. Op dit aanslagbiljet staat het vaste bedrag voor de afvalstoffenheffing voor 2019. Daarnaast staat op het aanslagbiljet het bedrag dat u moet betalen voor het aantal ledigingen in 2018. De tarieven per lediging hangen af van het soort container dat u heeft.

 • Wat kost het?

  Tarieven afvalstoffenheffing2018:

  Vast tarief € 86,40
  Lediging restafval container 270 liter €   5,37
  Lediging gftafval container 180 liter  €   2,12
  Inworp in ondergrondse container

  €   0,94

  Tarieven afvalstoffenheffing 2019:
  Vast tarief € 86,40 per jaar
  Ledigen restafval container 270 liter €  6,98
  Ledigen GFT afvalcontainer 180 liter €  2,19
  Inworp in ondergrondse container

  €  1,03

  Betalen via automatische incasso in tien termijnen

  U kunt de aanslag gemeentelijke belasingen betalen via automatische incasso. We schrijven het bedrag dan in tien gelijke termijnen af van uw rekening. De laatste termijn is eind december 2019.

  Automatische incasso aanvragen

  Betaling zelf regelen

  Regelt u de betaling zelf? Zorg dan dat u de aanslag volledig betaalt voor eind mei 2019. Dat kan in één keer of in maximaal twee termijnen.

  Tegemoetkoming kosten medisch afval

  Heeft u vanwege medische redenen grote hoeveelheden extra afval? De gemeente kan u restitutie verlenen voor 50% van de kosten van het aantal ledigingen. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Bij dit verzoek moet u een verklaring van de huisarts meesturen.

 • Handige links

  Direct regelen

  Automatische incasso aanvragen

  Bekijk ook