Aansprakelijk stellen gemeente

Home > Voor Bewoners > Aansprakelijk stellen gemeente

Aansprakelijk stellen gemeente

 • Wat is het?

  Heeft u schade opgelopen en bent u van mening dat de gemeente deze heeft veroorzaakt door handelen of nalaten. Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor een gebrek aan de weg door achterstallig onderhoud of voor schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen. 

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen via het digitaal formulier aansprakelijkstelling. U heeft hiervoor DigiD nodig. U kunt dat ook schriftelijk doen via een brief.

  Het is daarnaast ook mogelijk de schade te melden bij uw verzekeringsmaatschappij. De verzekering regelt de afhandeling van de schade en kan vervolgens namens u de gemeente aansprakelijk stellen. 

 • Hoe werkt het?

  Zodra de gemeente uw aansprakelijkstelling heeft ontvangen, zijn er twee mogelijkheden:

  1. de gemeente neemt uw aansprakelijkstelling zelf in behandeling. De gemeente streeft ernaar om u binnen acht weken schriftelijk op de hoogte te stellen over het al dan niet toewijzen van uw aansprakelijkstelling.
  2. de gemeente stuurt uw aansprakelijkstelling door naar haar verzekeringsmaatschappij. De gemeente informeert u hierover. De verzekeringsmaatschappij brengt u dan op de hoogte of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt.
    
 • Formulieren

 • Achtergrondinformatie

  Van een gebrek aan de weg is sprake indien de weg niet voldoet aan de eisen die men er aan mag stellen en indien hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Het feit dat de weg niet in een geheel perfecte staat verkeert, betekent niet dat de gemeente in dat geval automatisch aansprakelijk is. Kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. 

 • Handige links

 • Tips

  Voor een snelle afhandeling van uw schadeclaim is het verstandig uw claim zo volledig mogelijk te onderbouwen en bewijsstukken (bijvoorbeeld foto’s en nota’s) toe te voegen.