Kindermishandeling. Ook u kunt iets doen!

Home > Voor Bewoners > Kindermishandeling. Ook u kunt iets doen!

Kindermishandeling. Ook u kunt iets doen!

Gemiddeld één kind in elke schoolklas heeft te maken met een vorm van kindermishandeling. Slechts een klein deel van deze kinderen krijgt hulp. Kindermishandeling komt meer voor dan u denkt, in álle milieus en culturen. Kinderen die mishandeld worden houden dat vaak geheim, omdat ze zich schamen, bang zijn of zichzelf de schuld geven. En mensen in hun omgeving – familie, buren, school, vriendjes, klasgenoten – weten vaak niet hoe ze kunnen helpen. Dat moet veranderen. En dat kan ook. Als we samen weten hoe signalen te herkennen zijn. Dan kun je hierover praten met het kind of de volwassenen, en advies of hulp inschakelen.

Ieder kind moet zich veilig voelen in eigen huis en omgeving, zichzelf kunnen zijn en de ruimte krijgen om te groeien en te ontwikkelen. Daar zetten we ons samen voor in, en ook u kunt iets doen!

Zorgen om een kind? Dit kunt u doen!

 1. Herken de signalen
   
 2. Ga in gesprek met het kind, de volwassene(n) of anderen.
   
 3. Is praten geen optie? Of komt u niet verder? Vraag advies of hulp.
   
  • Doe dat bij iemand die voor u vertrouwd voelt, zoals de dorpsondersteuner, de intern begeleider (IB-er) op school, schoolmaatschappelijk werk (JOOB), consultatiebureau, huisarts of wijkagent. U kunt ook bellen naar de gemeente via (013) 505 8300 en vragen naar een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
    
  • Voor advies of ondersteuning kunt u ook Veilig Thuis Midden-Brabant bellen via 0800 2000. Zij zijn 24/7 bereikbaar. U hoeft hierbij niet te vertellen om wie het gaat.
    
  • Kinderen kunnen de kindertelefoon bellen via 0800 0432 of chatten via www.kindertelefoon.nl.
    
  • Bij acuut gevaar belt u 112.

Week tegen Kindermishandeling

In de Week tegen Kindermishandeling (18 - 22 november) zijn er verschillende activiteiten in onze gemeente om kindermishandeling onder de aandacht te brengen. Een overzicht van alle activiteiten in de regio Hart van Brabant leest u op www.zorgenomeenkind.nl/week.

 • Basisschoolleerlingen krijgen een krant mee naar huis met informatie en verhalen over kindermishandeling.
   
 • Bestuurders uit de regio Hart van Brabant wonen op 18 november een bijeenkomst bij waarin zij op zoek gaan naar nieuwe inzichten en innovatieve samenwerkingen in de aanpak tegen kindermishandeling.
   
 • In de bibliotheek van Hilvarenbeek is een leestafel ingericht over huiselijk geweld en kindermishandeling om aandacht te vragen voor dit onderwerp.
   
 • De Hilvarenbeekse kinderraad bezoekt de kinderrechtendag op 20 november in 013, Tilburg. Zij debatteren daar met andere kinderen over veiligheid op social media.
   
 • Jongeren uit Hilvarenbeek trekken 20 november om 17.30 uur in The Box de bokshandschoenen aan en vechten - onder begeleiding - tegen kindermishandeling. Na de workshop schrijven zij hun gedachten over kindermishandeling op ‘vuile was’. De was wordt tijdens de afsluiting van de week opgehangen in de LocHal (Tilburg). Jongeren kunnen zich nog opgeven door te appen naar jongerenwerker Michelle (06-83168973).
   
 • In aanloop naar de week tegen kindermishandeling was de voorstelling HuidHonger te zien in Elckerlyc. Wilt u deze voorstelling nog bezoeken? Dat kan nog op 20 november in Goirle en 21 november in Gilze. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over kindermishandeling? In de signalenwijzer leest u hoe u signalen herkent, een gesprek voert met een kind of een ouder en hoe u hulp en advies kunt vragen. Neem ook eens een kijkje op www.zorgenomeenkind.nl 

Ervaringsverhalen: 'Herken signalen en durf in te grijpen'

Hieronder leest u drie verhalen van inwoners die zich inzetten voor de strijd tegen kindermishandeling. In hun persoonlijke verhaal leest u hoe zij dat doen.