Kindermishandeling. Ook u kunt iets doen!

Home > Voor Bewoners > Kindermishandeling. Ook u kunt iets doen!

Kindermishandeling. Ook u kunt iets doen!

Gemiddeld één kind in elke schoolklas heeft te maken met een vorm van kindermishandeling. Slechts een klein deel van deze kinderen krijgt hulp. Kindermishandeling komt meer voor dan u denkt, in álle milieus en culturen. Kinderen die mishandeld worden houden dat vaak geheim, omdat ze zich schamen, bang zijn of zichzelf de schuld geven. En mensen in hun omgeving – familie, buren, school, vriendjes, klasgenoten – weten vaak niet hoe ze kunnen helpen. Dat moet veranderen. En dat kan ook. Als we samen weten hoe signalen te herkennen zijn. Dan kun je hierover praten met het kind of de volwassenen, en advies of hulp inschakelen.

Ieder kind moet zich veilig voelen in eigen huis en omgeving, zichzelf kunnen zijn en de ruimte krijgen om te groeien en te ontwikkelen. Daar zetten we ons samen voor in, en ook u kunt iets doen!

Zorgen om een kind? Dit kunt u doen!

 1. Herken de signalen
   
 2. Ga in gesprek met het kind, de volwassene(n) of anderen.
   
 3. Is praten geen optie? Of komt u niet verder? Vraag advies of hulp.
   
  • Doe dat bij iemand die voor u vertrouwd voelt, zoals de dorpsondersteuner, de intern begeleider (IB-er) op school, schoolmaatschappelijk werk (JOOB), consultatiebureau, huisarts of wijkagent. U kunt ook bellen naar de gemeente via (013) 505 8300 en vragen naar een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
    
  • Voor advies of ondersteuning kunt u ook Veilig Thuis Midden-Brabant bellen via 0800 2000. Zij zijn 24/7 bereikbaar. U hoeft hierbij niet te vertellen om wie het gaat.
    
  • Kinderen kunnen de kindertelefoon bellen via 0800 0432 of chatten via www.kindertelefoon.nl.
    
  • Bij acuut gevaar belt u 112.

Meer weten?

Wilt u meer weten over kindermishandeling? In de signalenwijzer leest u hoe u signalen herkent, een gesprek voert met een kind of een ouder en hoe u hulp en advies kunt vragen. Neem ook eens een kijkje op www.zorgenomeenkind.nl 

Ervaringsverhalen: 'Herken signalen en durf in te grijpen'

Hieronder leest u drie verhalen van inwoners die zich inzetten voor de strijd tegen kindermishandeling. In hun persoonlijke verhaal leest u hoe zij dat doen.