Inwonerspanel

Home > Voor Bewoners > Inwonerspanel

Inwonerspanel

Bijna 1.000 inwoners gingen eind 2017 in op de uitnodiging van de burgemeester om een paar keer per jaar mee te denken over allerlei actuele onderwerpen. We zijn daar heel blij mee. We hebben inmiddels een aantal onderzoeken uitgevoerd en merken dat het veel waardevolle informatie en nuttige aandachtspunten oplevert. Op deze pagina vindt u de resultaten van de onderzoeken tot nu toe. Ook leest u hier hoe u zich kunt aanmelden. Nieuwe leden blijven namelijk van harte welkom!