Onderzoek verkeer & verkeersveiligheid - juni 2018

Home > Voor Bewoners > inwonerspanel - publicaties > Onderzoek verkeer & verkeersveiligheid - juni 2018

Onderzoek verkeer & verkeersveiligheid - juni 2018

Kort voor de zomer legden we ons inwonerspanel een vragenlijst voor over verkeer & verkeersveiligheid. Dat leverde heel veel waardevolle informatie op. Via een nieuwsbrief – met daarin de belangrijkste conclusies – en via een wat uitgebreidere rapportage informeren we u over de resultaten. U kunt beide documenten hieronder downloaden.

Daarnaast vindt u hieronder ook een aantal kaarten. Daarop hebben we alle locaties gezet waarvoor het inwonerspanel - vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid - aandacht vroeg. Verschillende locaties werden meerdere keren genoemd. Ook dat ziet u terug op de kaart. Via verschillende kleuren hebben we aangegeven wat de melding inhield. In de legenda - rechts onderaan op iedere kaart - vindt u een toelichting op de verschillende kleuren.