Onderzoek centrumvisie - augustus 2019

Home > Voor Bewoners > inwonerspanel - publicaties > Onderzoek centrumvisie - augustus 2019

Onderzoek centrumvisie - augustus 2019

We werken op dit moment aan een visie voor het centrum van de dorpskern Hilvarenbeek. We vinden het belangrijk om inwoners en ondernemers daarbij te betrekken. Daarom vroegen we onder meer het inwonerspanel naar hun wensen en behoeften met betrekking tot het centrum.

In de nieuwsbrief leest u de belangrijkste conclusies. De volledige resultaten vindt u in het rapport.