Onderzoek burgerparticipatie - januari 2018

Home > Voor Bewoners > inwonerspanel - publicaties > Onderzoek burgerparticipatie - januari 2018

Onderzoek burgerparticipatie - januari 2018

In januari 2018 voerden we het eerste onderzoek uit onder het inwonerspanel. Het thema was burgerparticipatie.

In de nieuwsbrief leest u de belangrijkste conclusies en verbeterpunten. Een uitgebreidere terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek leest u in de rapportage.