Onderzoek bezuinigingen - augustus 2020

Home > Voor Bewoners > inwonerspanel - publicaties > Onderzoek bezuinigingen - augustus 2020

Onderzoek bezuinigingen - augustus 2020

De gemeenteraad moet belangrijke keuzes maken om de komende jaren de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Deze keuzes raken mogelijk ook inwoners en daarom werden inwoners uitgenodigd om mee te denken. Maar liefst 1.064 inwoners - waaronder 542 leden van het inwonerspanel - namen de moeite om mee te doen aan het onderzoek.

In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal resultaten. De volledige resultaten vindt u in het rapport.