Onderzoek afvalbeleid - december 2018

Home > Voor Bewoners > inwonerspanel - publicaties > Onderzoek afvalbeleid - december 2018

Onderzoek afvalbeleid - december 2018

Hoe denken inwoners over het inzamelen en verwerken van afval? En hoe kan het afvalbeleid van de gemeente worden verbeterd? Wat zijn de meningen over het (beter) scheiden van afval? We waren benieuwd naar uw antwoord op deze - en andere - vragen. Dat was voor ons aanleiding om een onderzoek met het thema ‘afvalbeleid’ aan het inwonerspanel voor te leggen.

In de nieuwsbrief leest u de belangrijkste conclusies. De volledige resultaten vindt u in het rapport.