inwonerspanel - publicaties

Home > Voor Bewoners > inwonerspanel - publicaties

inwonerspanel - publicaties

 • Onderzoek digitale dienstverlening - september 2020

  Wij vroegen u wat u vindt van de digitale dienstverlening van de gemeente. Maar liefst 1036 inwoners vulden de vragenlijst - digitaal of op papier - in. Het onderzoek levert ons waardevolle informatie op waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

  In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal resultaten. De volledige resultaten vindt u in het rapport.

  Wilt u de nieuwsbrief en/of het gehele onderzoek liever op papier? Dit kunt u telefonisch aanvragen via 013 – 505 83 00 of per e-mail gemeente@hilvarenbeek.nl

 • Onderzoek bezuinigingen - augustus 2020

  De gemeenteraad moet belangrijke keuzes maken om de komende jaren de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Deze keuzes raken mogelijk ook inwoners en daarom werden inwoners uitgenodigd om mee te denken. Maar liefst 1.064 inwoners - waaronder 542 leden van het inwonerspanel - namen de moeite om mee te doen aan het onderzoek.

  In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal resultaten. De volledige resultaten vindt u in het rapport.

 • Onderzoek dorpsondersteuning - september 2019

  Kennen de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek de dorpsondersteuners? Deze vraag hebben wij voorgelegd aan het inwonerspanel. We willen hiermee zicht krijgen op de bekendheid van de dorpsondersteuners en op de ervaringen die mensen hebben met deze vorm van ondersteuning. 562 inwoners deden mee aan het onderzoek, dat is 59% van het aantal panelleden. Het onderzoek levert ons waardevolle informatie en aandachtspunten op voor de verdere ontwikkeling van de dorpsondersteuner.

  In de nieuwsbrief leest u de belangrijkste conclusies. De volledige resultaten vindt u in het rapport.

 • Onderzoek centrumvisie - augustus 2019

  We werken op dit moment aan een visie voor het centrum van de dorpskern Hilvarenbeek. We vinden het belangrijk om inwoners en ondernemers daarbij te betrekken. Daarom vroegen we onder meer het inwonerspanel naar hun wensen en behoeften met betrekking tot het centrum.

  In de nieuwsbrief leest u de belangrijkste conclusies. De volledige resultaten vindt u in het rapport.

 • Onderzoek profiel nieuwe burgemeester - maart 2019

  Burgemeester Palmen nam eind maart afscheid van de gemeente Hilvarenbeek. Inmiddels is er een werkgroep van vijf raadsleden samengesteld die een profielschets voor de nieuwe burgemeester maakt. Maar welke eigenschappen zou u graag zien bij een nieuwe burgemeester? En waar vindt u dat hij of zij zich vooral op moet richten? Deze - en andere - vragen legden we aan u voor in het onderzoek met het thema 'Profiel van de nieuwe burgemeester'. 

  De volledige onderzoeksresultaten vindt u in het rapport.

  De profielschets voor de nieuwe burgemeester is op donderdag 9 mei aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Bekijk de definitieve profielschets.

 • Onderzoek afvalbeleid - december 2018

  Hoe denken inwoners over het inzamelen en verwerken van afval? En hoe kan het afvalbeleid van de gemeente worden verbeterd? Wat zijn de meningen over het (beter) scheiden van afval? We waren benieuwd naar uw antwoord op deze - en andere - vragen. Dat was voor ons aanleiding om een onderzoek met het thema ‘afvalbeleid’ aan het inwonerspanel voor te leggen.

  In de nieuwsbrief leest u de belangrijkste conclusies. De volledige resultaten vindt u in het rapport.

 • Onderzoek duurzaamheid en energie - november 2018

  Hoe denken inwoners over het opwekken en afnemen van energie en welke mogelijkheden zien zij om te verduurzamen? Deze vragen waren voor ons de aanleiding om een onderzoek met het thema ‘duurzaamheid en energie’ aan het inwonerspanel voor te leggen. Het inwonerspanel telt op dit moment 983 leden. Hier zijn wij erg blij mee, want maar liefst 690 panelleden deden mee aan het onderzoek over ‘duurzaamheid en energie’. Daardoor heeft het onderzoek veel waardevolle informatie en aandachtpunten opgeleverd. In de nieuwsbrief leest u de belangrijkste conclusies. De volledige resultaten vindt u in het rapport.

 • Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten - oktober 2018

  Kort na de herfstvakantie hielden we een onderzoek over de huisvesting van arbeidsmigranten. 641 inwoners - dat is zo’n 70% van het aantal panelleden - deden mee. Het onderzoek heeft veel waardevolle informatie en aandachtspunten opgeleverd. In de nieuwsbrief ziet u de belangrijkste conclusies terug en een eerste reactie van wethouder Guus van der Put. Een uitgebreidere terugkoppeling vindt u in de rapportage. Beide documenten kunt u hieronder downloaden.

 • Onderzoek burgerparticipatie - januari 2018

  In januari 2018 voerden we het eerste onderzoek uit onder het inwonerspanel. Het thema was burgerparticipatie.

  In de nieuwsbrief leest u de belangrijkste conclusies en verbeterpunten. Een uitgebreidere terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek leest u in de rapportage.

 • Onderzoek verkeer & verkeersveiligheid - juni 2018

  Kort voor de zomer legden we ons inwonerspanel een vragenlijst voor over verkeer & verkeersveiligheid. Dat leverde heel veel waardevolle informatie op. Via een nieuwsbrief – met daarin de belangrijkste conclusies – en via een wat uitgebreidere rapportage informeren we u over de resultaten. U kunt beide documenten hieronder downloaden.

  Daarnaast vindt u hieronder ook een aantal kaarten. Daarop hebben we alle locaties gezet waarvoor het inwonerspanel - vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid - aandacht vroeg. Verschillende locaties werden meerdere keren genoemd. Ook dat ziet u terug op de kaart. Via verschillende kleuren hebben we aangegeven wat de melding inhield. In de legenda - rechts onderaan op iedere kaart - vindt u een toelichting op de verschillende kleuren.

 • Hoe kan ik me aanmelden?

  Bent u nog geen lid maar heeft u wel interesse om mee te doen? Via de aanmeldbutton hieronder kunt u zich aanmelden voor het inwonerspanel.  

  aanmelden voor inwonerspanel

 • Overzicht veelgestelde vragen

  Wie voert het onderzoek uit?

  Het PON is het onderzoeks- en adviesbureau (gevestigd in Tilburg) dat het panel beheert en de gemeente ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren van de onderzoeken. Voor meer informatie zie www.hetpon.nl

  Wat houdt deelname in?

  Als deelnemer aan het Inwonerspanel Hilvarenbeek ontvangt u een aantal keer per jaar via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan een online onderzoek. Per onderzoek kost u dit meestal niet meer dan tien minuten. De vragenlijsten zijn in te vullen op een computer, mobiele telefoon of tablet. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor deelname.

  Waarom moet ik mijn achtergrondgegevens invullen bij het aanmelden?

  De achtergrondgegevens - zoals leeftijd, geslacht en in welke dorpskern u woont - hebben we nodig om te kunnen waarborgen dat het inwonerspanel een goede afspiegeling is van alle inwoners van Hilvarenbeek. We behandelen uw gegevens vertrouwelijk en de onderzoeksresultaten communiceren we altijd anoniem.

  Wie kunnen er deelnemen aan het inwonerspanel?

  Iedereen die in de gemeente Hilvarenbeek woont en 16 jaar of ouder is, kan zich aanmelden voor deelname aan het panel. De enige voorwaarde is dat u beschikt over een e-mailadres en toegang tot internet heeft. Vraag dus gerust aan uw huisgenoten of familieleden uit Hilvarenbeek die 16 jaar of ouder zijn of zij ook lid willen worden van het inwonerspanel.

  Wat doet de gemeente met de resultaten?

  We gebruiken de resultaten van de onderzoeken voor gemeentelijk beleid en om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Deelnemers van het panel ontvangen na afloop van een onderzoek altijd een nieuwsbrief met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook geven we daarin zoveel mogelijk aan welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en wat we hiermee gaan doen.

  Hoe kan ik me afmelden?

  Via de afmeldpagina kunt u zichzelf uitschrijven als lid van het inwonerspanel. U heeft daarvoor de gebruikersnaam en het wachtwoord nodig dat u bij aanmelding heeft ontvangen.

  Gebruikersnaam en wachtwoord vergeten?

  U kunt uw gebruikersnaam en wachtwoord opvragen door een e-mail te sturen naar inwonerspanel@hilvarenbeek.nl

  Ik wil meer informatie. Met wie kan ik contact opnemen?

  U kunt contact opnemen met Marja Kuijpers, teamleider Burgerzaken & Klantcontact. Zij is bereikbaar via inwonerspanel@hilvarenbeek.nl of via (013) 505 83 00.

 • Wat houdt deelname in?

  Als deelnemer aan het Inwonerspanel Hilvarenbeek ontvangt u een aantal keer per jaar via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan een online onderzoek. Per onderzoek kost u dit meestal niet meer dan tien minuten. De vragenlijsten zijn in te vullen op een computer, mobiele telefoon of tablet. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor deelname.

  Terug naar pagina inwonerspanel

 • Waarom moet ik mijn achtergrondgegevens invullen bij het aanmelden?

  De achtergrondgegevens - zoals leeftijd, geslacht en in welke dorpskern u woont - hebben we nodig om te kunnen waarborgen dat het inwonerspanel een goede afspiegeling is van alle inwoners van Hilvarenbeek. We behandelen uw gegevens vertrouwelijk en de onderzoeksresultaten communiceren we altijd anoniem.

  Terug naar pagina inwonerspanel

 • Wie kunnen er deelnemen aan het inwonerspanel?

  Iedereen die in de gemeente Hilvarenbeek woont en 16 jaar of ouder is, kan zich aanmelden voor deelname aan het panel. De enige voorwaarde is dat u beschikt over een e-mailadres en toegang tot internet heeft. Vraag dus gerust aan uw huisgenoten of familieleden uit Hilvarenbeek die 16 jaar of ouder zijn of zij ook lid willen worden van het inwonerspanel.

  Terug naar pagina inwonerspanel

 • Wat doet de gemeente met de resultaten?

  We gebruiken de resultaten van de onderzoeken voor gemeentelijk beleid en om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Deelnemers van het panel ontvangen na afloop van een onderzoek altijd een e-mailnieuwsbrief met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook geven we daarin zoveel mogelijk aan welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en wat we hiermee gaan doen.

  Terug naar pagina inwonerspanel

 • Waarom heb ik een uitnodiging ontvangen?

  Het Inwonerspanel Hilvarenbeek is in november 2017 opgericht. We zijn daarom nu op zoek naar zoveel mogelijk panelleden. De burgemeester heeft alle inwoners een ansichtkaart gestuurd met informatie over het inwonerspanel en een oproep om mee te doen. Ook proberen we via andere kanalen - zoals de Hilverbode, onze website en social media -mensen uit te nodigen om lid te worden van het inwonerspanel.

  Terug naar pagina inwonerspanel

 • Hoe kan ik me afmelden?

  Wilt u zich afmelden voor deelname aan het Inwonerspanel Hilvarenbeek, stuur dan een e-mail naar inwonerspanel@hilvarenbeek.nl

  Uw afmelding zal dan zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U ontvangt hierover een bericht.

  Terug naar pagina inwonerspanel

 • Ik wil meer informatie. Met wie kan ik contact opnemen?

  U kunt contact opnemen met Marja Kuijpers, teamleider Burgerzaken & Klantcontact. Zij is bereikbaar via inwonerspanel@hilvarenbeek.nl of via (013) 505 83 00.

  Terug naar pagina inwonerspanel