Onafhankelijke cliëntondersteuner Wet langdurige zorg (30-10-2018)

Home > Voor Bewoners > Hulp is dichterbij dan u denkt > Onafhankelijke cliëntondersteuner Wet langdurige zorg

Onafhankelijke cliëntondersteuner Wet langdurige zorg (30-10-2018)

Theo Schoonenberg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor inwoners die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Theo kan u op vele fronten bijstaan.

De cliëntondersteuner kwam op het juiste moment

De moeder van Marij Cuijpers uit Hilvarenbeek had veel zorg nodig. Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) werd zorg geboden aan huis, maar omdat dat te weinig was, had Marij zorgen over haar moeder. Ze liep vast in de contacten met de instanties. Marij kreeg het advies van de gemeente om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner voor haar moeder. “Ze heeft Alzheimer en ging hard achteruit, maar woonde nog zelfstandig. Omdat ze meer zorguren nodig had, was een opname noodzakelijk, maar in de Clossenborch was er geen plaats. Wat moet je dan?”, vroeg Marij zich af. “Hoewel er bij de Leyhoeve 10 bedden leeg stonden, kwam mijn moeder op een wachtlijst te staan, wat niet goed voelde. Ik was zo boos en de tip om een cliëntondersteuner in te schakelen, kwam op het juiste moment. Daarna was het allemaal snel geregeld.”

Theo nam contact op met het zorgkantoor, aangezien voor hem de lijnen korter zijn en hij de weg kent in het zorgstelsel. “Zo kreeg ik duidelijkheid, ook al is het dan met een antwoord dat je niet wilt horen. Theo biedt nog steeds een stukje nazorg”, vertelt Marij. “Ik kan iedereen aanraden een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen.”

Vertrouwd

Zij heeft zelf de laagdrempeligheid ervaren. Dat moet ook wel, want anders kan de cliënt zich niet echt gesteund voelen. “De onafhankelijkheid is geborgd in de wet. We hebben immers met kwetsbare mensen te maken, waar mantelzorgers ook toe behoren. Omdat zij steeds verder gaan in de zorgverlening, is hun overbelasting groot”, aldus Theo. “Wij hebben al veel bereikt voor cliënten en zijn voor hen een veilige en betrokken achterban. We richten ons niet alleen naar hun vraag, maar kijken ook naar hun sociale netwerk en naar de belasting van de mantelzorger, want als deze uitvalt, heeft de cliënt een probleem. Als overbelasting dreigt, verwijzen we soms door naar ContourdeTwern.”

“Verder kunnen wij als cliëntondersteuners uw zorg- en ondersteuningsplan met u bespreken, wanneer u het niet eens bent met de inhoud of daarover twijfelt. Ik kijk dan samen met de cliënt mee naar zijn of haar wensen. Ook bemiddel ik als u niet tevreden bent met de zorgaanbieder en er niet goed uitkomt. Zo nodig gaan we (ik) met de zorgaanbieder in gesprek. Vaak is slechte communicatie het probleem. Ik ga pas bij de cliënt weg als hij of zij tevreden is”, zegt Theo, die nog een stapje hoger gaat bij klachten, beroep of bezwaar. “Ik sta cliënten bij als zij een klacht indienen. Ze staan er niet alleen voor. Tot slot helpen Wlz cliëntondersteuners cliënten bij het aanvragen van een vervolg Wlz-indicatie. We komen in beeld als er een bestaande Wlz indicatie is. Tevens ondersteunen/adviseren wij zorgverleners, verwijzers, gemeenten, Wmo-consulenten, behandelaren en huisartsen.”

Contact opnemen

Heeft u een Wlz-indicatie en wilt u weten wat een onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz van MEE voor u kan doen?  Of hierover meer informatie krijgen? Neem dan contact op met Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz MEE via clientondersteuningwlz@demeentgroep.nl  of 088-4653470 of , bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8:30-17:00 uur. Gratis en zonder verwijzing. Cliëntondersteuners zijn er voor ú en alles wat u vertelt, blijft onder vier ogen. Bovendien zijn zij niet in dienst van de gemeente. Wellicht kan de onafhankelijke cliëntondersteuner u helpen bij het invullen van uw zorgvraag of bij het vinden van een oplossing. Lees meer over de Wlz op www.meeroverwlz.nl en over MEE op www.meeregiotilburg.nl