MEE consulent (25-11-2019)

MEE consulent (25-11-2019)

Han Aertssen

Han geeft advies en hulp aan mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel.

De gemeente vindt het belangrijk dat deze expertise in het dorp en de kernen aanwezig is. “De mensen kunnen bij ons aankloppen met woon-, zorg-, opvoedings- en zingevingsvragen, wanneer ze vastlopen of als hun situatie verandert. Opnieuw balans vinden, is voor mensen met een beperking vaak moeilijker”, weet ze. “We draaien mee met spreekuren en in wijkteams, en werken samen met regionale netwerkpartners zoals GGD, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Zo willen we goed zichtbaar zijn voor inwoners”.

Regie weer in eigen hand

“We kijken samen naar oplossingen. Soms komen mensen in een situatie dat ze vastlopen. De MEE-consulent kan dan helpen bij het terugvinden van de regie. We maken hiervoor een toekomstplan.  Het netwerk van de cliënt of het inzetten van hulpverlening kan onderdeel uitmaken van dat plan. Natuurlijk doen wij dit werk altijd in overleg met de cliënt”, zegt Han.

Dichtbij staan

“In de 25 jaar dat ik bij MEE werk, heb ik geleerd dat goed luisteren belangrijk is, ook naar wat er níet wordt gezegd, en het contact. Ik hoop dat mensen zich gehoord voelen”, aldus Han. 

Heeft u een vraag en denkt u dat Han u kan helpen? Neem dan met haar contact op via 013-5424100 (algemeen nummer) of via mee@meedemeentgroep.nl. U kunt ook binnenlopen op onze gemeentekantoor aan de Vrijthof 11. Op vrijdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur houdt zij spreekuur. Wellicht kan Han u helpen een oplossing te vinden. Aan haar hulp zijn geen kosten verbonden.