Dorpsondersteuner (22-07-2019)

Dorpsondersteuner (22-07-2019)

Karlijn Verschuren

Karlijn werkt vanuit ContourdeTwern. “Naast dorpsondersteuner ben ik coördinator van Stichting Leergeld en stuur ik het netwerk van vrijwillige buurtondersteuners aan.

Zij zijn actief in hun eigen buurt of straat en met hen zijn de lijntjes kort”, legt ze uit. “Alle vrijwilligers zetten hun kwaliteiten in om hun dorp te versterken en inwoners zijn dankbaar gezien en gehoord te worden.”

Uiteenlopend

Karlijns hulp is heel divers: “Ik bemiddel bijvoorbeeld bij het zoeken naar een vrijwilligersbaan, uitbreiden van het (sociaal) netwerk, huishoudelijke ondersteuning, mantelzorgondersteuning en vanuit Stichting Leergeld bij financiële ondersteuning voor gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar. Er is vooral veel nodig voor ouderen om hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Uiteraard deel ik nooit persoonlijke gegevens zonder toestemming van zorgvragers en zoek discreet en laagdrempelig naar de beste oplossing. Bovendien kan ik makkelijk doorverwijzen, want ik werk nauw samen met diverse beroepskracht en organisaties in Hilvarenbeek.”

PR

Mensen weten dat Karlijn en de buurtondersteuners hulpvragen snel oppakken en spreken hen dan ook makkelijk aan als ze hen in het dorp tegenkomen. “Toch is wat extra aandacht in de Hilverbode niet overbodig, omdat nog niet iederéén ons kent. Alle inwoners tellen immers mee, wat niet altijd vanzelf gaat”, zegt ze. “Als dorpsondersteuners binnen de gemeente delen we onderling onze kennis, onder andere door ons te focussen op signalen en ontwikkelingen in onze kernen.”

Vragen?

Heeft u een vraag en denkt u dat Karlijn Verschuren u kan helpen? Neem dan met haar contact op via karlijnverschuren@contourdetwern.nl of 06-10329369. U kunt ook eens binnenlopen tijdens de inloopochtenden op dinsdag en donderdag van 9:00 tot 12:00 bij Vrijthof 11. Wellicht kan zij u helpen een oplossing vinden.