Dorpsondersteuner Diessen en Baarschot (12-11-2018)

Home > Voor Bewoners > Hulp is dichterbij dan u denkt > Dorpsondersteuner Diessen en Baarschot

Dorpsondersteuner Diessen en Baarschot (12-11-2018)

Jacqueline de Wit

Jacqueline is het aanspreekpunt voor inwoners van Diessen en Baarschot die vragen hebben over ondersteuning.

Wanneer inwoners van Diessen of Baarschot vragen hebben over zorg of welzijn, dan is Jacqueline ‘Postbus 51 in levende lijve’, zoals iemand haar een keer noemde. “Vragen kunnen heel divers zijn, zoals het regelen van huishoudelijke ondersteuning via de gemeente tot het vinden van een fietsmaatje. Soms is iemand met een beetje inzet van mij al geholpen”, merkt Jacqueline.

Vertrouwensband

Mensen weten mij wel te vinden, maar mijn functie is nog niet echt ingeburgerd. “Soms ervaren inwoners nog een drempel of ze houden hulp af. Uiteindelijk doen ze vaak toch hun verhaal en kan ik helpen”, aldus Jacqueline. Wekelijks houdt zij een spreekuur. “Twee keer in de maand zijn de wmo-consulenten van de gemeente Dian Loonen en Marjan Tönissen hierbij aanwezig. De ene week Dian en de andere week Marjan.” Als dorpsondersteuner probeert ze zo veel mogelijk met de hulpvrager mee te denken. Uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld.

Samenwerking

Jacqueline is heel tevreden over wat ze al voor dorpsgenoten heeft kunnen betekenen, al dan niet met doorverwijzing of hulp via andere organisaties. Soms koppelt ze ook een vrijwilliger aan iemand met een hulpvraag. “Als dorpsondersteuners onderling houden we elkaar op de hoogte. Ieder heeft ook een eigen expertise. Verder zijn we achterwacht voor elkaar tijdens vakanties”, vertelt ze.

Contact opnemen

Heeft u een vraag en denkt u dat Jacqueline de Wit u kan helpen? Loop dan ‘s woensdags even binnen tijdens het spreekuur tussen 11:00 en 13:00 uur in de Eenhoorn. Tevens kunt u haar benaderen via 06-16084720. Meer informatie vindt u op wij-wel.nl of in de tweemaandelijkse nieuwsbrieven van Wij-wel. Zij is er voor u en alles wat u vertelt, blijft onder vier ogen.