Dorpsondersteuner Biest-Houtakker (26-11-2018)

Home > Voor Bewoners > Hulp is dichterbij dan u denkt > Dorpsondersteuner Biest-Houtakker

Dorpsondersteuner Biest-Houtakker (26-11-2018)

Ria van de Wiel

Sinds november 2014 is Ria dorpsondersteuner voor haar dorpsgenoten. “Jong en oud help ik graag vooruit met vragen over zorg en welzijn".

“Het werk is heel breed, van het helpen met aanvragen van huishoudelijke ondersteuning of het vinden van een tuinman. Ik help ook wanneer iemand bijvoorbeeld een vrijwilliger nodig heeft voor vervoer”, noemt ze. “Ook verwijs ik senioren die wat meer onder de mensen willen komen soms naar het huiskamerproject voor ouderen.”

Vertrouwd

Mensen zijn blij met Ria’s hulp. “Ze vragen mij of ik een keer kan komen praten. Dan geef ik advies over hoe ze dingen kunnen aanpakken. Incidentele ondersteuning regel ik vaak zelf. Vanuit mijn werk in de wijkverpleging ken ik de kneepjes van het vak.”, Voor langdurige hulp verwijs ik meestal door naar ContourdeTwern, de Wmo, jeugdzorg of een andere professionele organisatie, waarmee ik een kort lijntje heb”, vertelt ze. “Het is belangrijk om het vertrouwen van dorpsgenoten te krijgen. Bij velen kom ik gewoon achterom”.

Open houding

Biestenaren weten Ria wel te vinden. “Ze kunnen mij gewoon aanspreken als ze me tegenkomen in het dorp. Ze kunnen me ook bellen en mailen om een afspraak te maken”, zegt ze. “Als dorpsondersteuners onderling wisselen we tips uit en geven we elkaar feedback. We hebben jaarlijks een paar keer overleg en ik ga soms in gesprek met de gemeente. Ik probeer daarmee het wonen in ons dorp beter te maken."

Contact opnemen

Heeft u een vraag en denkt u dat Ria van de Wiel? Neem dan met haar contact op via dorpsondersteuner@biest-houtakker.eu of 06-26128195. Zij is er voor u en alles wat u vertelt, blijft onder vier ogen.