Herontwikkeling locatie Hispohal

Home > Voor Bewoners > Herontwikkeling locatie Hispohal

Herontwikkeling locatie Hispohal

Het terrein van de voormalige Hispohal krijgt een nieuwe bestemming. We willen het terrein een mooie herinvulling geven, een verbetering voor Hilvarenbeek.

Op 15 oktober nam de gemeenteraad een besluit over de manier waarop we dit terrein gaan ontwikkelen. Het raadsbesluit - en alle overige vergaderstukken - vindt u in ons raadsinformatiesysteem (onder agendapunt 12 van de raadsvergadering van 15 oktober 2020).