Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wat is gedaan met de input van de omgeving?

Vorig jaar heeft een vertegenwoordiging van de direct omwonenden een enquête gehouden. De diverse uitspraken uit deze enquête zijn ook door de vertegenwoordiging van omwonenden samengevat. In de infographic leest u hoe hiermee is omgegaan.

Komt er ook een gezondheidscentrum?

We voeren gesprekken met de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum (huisartsen). De functie van een gezondheidscentrum op dit terrein is voorstelbaar, voornamelijk vanwege de centrale ligging en de beschikbare ruimte. In gesprekken wordt bekeken of een gezondheidscentrum ook financieel haalbaar is en of dit in te passen is in de totaalontwikkeling van het terrein. 

Wat gebeurt er met de huidige bomen?

Bij het reserveren van ruimte voor groen is gekeken naar de ruimte die nodig is voor volwassen bomen en voor waterberging (om overtollig regenwater tijdelijk op te vangen). De reservering betekent niet dat de huidige bomen gehandhaafd blijven, wel dat de kwaliteit groen gewaarborgd blijft.

Hoe wordt de overlast van de verkeersbewegingen rond school opgelost?

Wij vragen ontwikkelaars om na te denken over een oplossing voor het halen/brengen van kinderen. Een oplossing zal bijdragen aan de verkeerssituatie in deze straten tijdens haal- en brengtijden van schoolkinderen. Wij zien daartoe mogelijkheden in de ruimte tussen school en het nieuwbouwplan.

Hoe kan ik reageren? En tot wanneer?

U kunt tot 15 augustus reageren.

Terug naar pagina 'herontwikkeling locatie Hispohal'