Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven

Een raadsinformatiebrief is één van de middelen die we gebruiken om de gemeenteraad te informeren. Hieronder vindt u een overzicht van de raadsinformatiebrieven over de ontwikkeling van het terrein van de Hispohal.

Terug naar pagina herontwikkeling locatie Hispohal