Raadsbesluit van 15 oktober 2020

Home > Voor Bewoners > Herontwikkeling locatie Hispohal - publicaties > Raadsbesluit van 15 oktober 2020

Raadsbesluit van 15 oktober 2020

Op 15 oktober nam de gemeenteraad een besluit over de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Hispohal. 

Toelichting op besluit

In de nieuwsbrief lichten we het raadsbesluit toe.

Vergaderstukken

U kunt het raadsvoorstel, het raadsbesluit en alle overige vergaderstukken lezen onder agendapunt 12 van de raadsagenda van 15 oktober 2020

Terug naar pagina herontwikkeling locatie Hispohal