Raadsbesluit 5 maart 2020 (inclusief scenariostudie)

Home > Voor Bewoners > Herontwikkeling locatie Hispohal - publicaties > Raadsbesluit 5 maart 2020 (inclusief scenariostudie)

Raadsbesluit 5 maart 2020 (inclusief scenariostudie)

Op 5 maart heeft de gemeenteraad besloten binnen welke kaders de herontwikkeling van Hispohal kan plaatsvinden. Zo moet bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met vraag naar bepaalde type woningen in Hilvarenbeek. En is het uitgangspunt dat het project minimaal budgettair-neutraal wordt afgerond. Ook kiest de gemeenteraad ervoor om alleen scenario’s zonder supermarkt uit te werken.

De volgende stap is nu om - op basis van verdere uitwerking - te komen tot een voorkeursscenario. Belangrijk is dat de omgeving bij de uitwerking betrokken wordt. Wethouder van de Moosdijk gaat daarmee graag aan de slag.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken inzien in ons raadsinformatiesysteem (onder agendapunt 9 van de vergadering van 5 maart 2020). Daar kunt u ook het beeldverslag van de vergadering bekijken en beluisteren.

De scenariostudie kunt u hier downloaden.

Terug naar pagina herontwikkeling locatie Hispohal