Planning

Planning

Tot 15 augustus

U heeft tot 15 augustus de gelegenheid om een reactie in te sturen.

September, oktober | politieke besluitvorming

Planning is dat de gemeenteraad op 15 oktober de definitieve uitgangspunten en randvoorwaarden gaat vaststellen. Daaraan voorafgaand wordt het voorstel daarover op 24 september en op 1 oktober besproken in de commissie Ruimte. Alle reacties die we ontvangen, nemen we mee bij het opstellen van het voorstel.

Na 15 oktober

Zodra de uitgangspunten en randvoorwaarden definitief zijn vastgesteld, vragen we ontwikkelaars om een aanbieding te doen voor aankoop en ontwikkeling van het Hispohalterrein. In een later stadium volgt dan nog de bestemmingsplanprocedure. Tijdens die procedure is er ook nog gelegenheid om te reageren.

Terug naar pagina 'herontwikkeling locatie Hispohal'