Over de bijeenkomst van 7 juli

Over de bijeenkomst van 7 juli

In de zomer van 2019 zijn de eerste stappen gezet voor idee├źn tot herontwikkeling van het Hispohalterrein. Gemeenteraad, inwoners, organisaties en andere belanghebbenden hebben toen samen de wensen voor de locatie in beeld gebracht.
Tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020 gaf de gemeenteraad aan wat hij van belang vindt bij de invulling van het Hispohalterrein. De afgelopen maanden hebben we het raadsbesluit verder uitgewerkt tot concrete uitgangspunten en randvoorwaarden.

Doel van de bijeenkomst

De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn overigens nog niet definitief vastgesteld. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad dat doet in oktober 2020. In het voorstel aan de raad willen we ook de mening van omwonenden en andere belangstellenden verwoorden. Daarom organiseerden we op dinsdag 7 juli een bijeenkomst op het Hispohalterrein om met hen in gesprek te gaan.

Toelichting over de uitwerking

Tijdens de bijeenkomst op 7 juli gaven we een toelichting over de concrete uitgangspunten en randvoorwaarden waar we nu aan denken. In deze fase liggen er nog geen uitgewerkte stedenbouwkundige plannen maar wel uitspraken over te hanteren bebouwingsoppervlakte, hoogtes, functies en groen. Via 3D-visualaties gaven we inwoners een idee van de uitstraling vanaf de omliggende straten.

We horen graag uw reactie

Een aantal inwoners liet op 7 juli al een reactie achter. Wilt u ook reageren? Dat kan tot 15 augustus via het reactieformulier.

Terug naar pagina 'herontwikkeling locatie Hispohal'