Herinrichting Hispohal

Home > Voor Bewoners > Herinrichting Hispohal

Herinrichting Hispohal

zwembad Hispohal

De Hispohal is gesloopt. De locatie krijgt een andere invulling. Vorig jaar zomer zijn de eerste stappen gezet voor de ideeën tot herontwikkeling. De gemeenteraad, inwoners, organisaties en andere belanghebbenden hebben toen samen de wensen voor de locatie in beeld gebracht. Het resultaat van deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot een locatie met maximaal maatschappelijke waarde voor de inwoners van Hilvarenbeek.

Op weg naar een aantrekkelijk en haalbaar plan

Op 5 maart heeft de gemeenteraad besloten binnen welke kaders de herontwikkeling van Hispohal kan plaatsvinden. Zo moet bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met vraag naar bepaalde type woningen in Hilvarenbeek. En is het uitgangspunt dat het project minimaal budgettair-neutraal wordt afgerond. Ook kiest de gemeenteraad ervoor om alleen scenario’s zonder supermarkt uit te werken.

De volgende stap is nu om, op basis van verdere uitwerking, te komen tot een voorkeursscenario. Belangrijk is dat de omgeving bij de uitwerking betrokken wordt. Wethouder van de Moosdijk gaat daarmee graag aan de slag en hoopt zo snel tot een duidelijk plan te kunnen komen dat tegemoet komt aan de behoefte die in Hilvarenbeek aanwezig is.

Hoe nu verder?

De kaders worden uitgewerkt in een programma van eisen. Dit programma van eisen wordt afgestemd met de omgeving en daarna weer ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Op basis van dit programma van eisen kan gekozen worden voor een definitieve invulling van deze locatie en kan de markt worden benaderd. Vervolgens wordt een omgevingsplan (bestemmingsplan binnen de nieuwe Omgevingswet) opgesteld. Iedereen krijgt dan nog de gelegenheid hierop te reageren.

Nieuwe manier van samenwerken

De gemeente en de raad willen graag nauwer samenwerken met onze inwoners in de aanpassing van de leefomgeving. Deze nieuwe werkwijze passen wij als proef toe bij de herontwikkeling Hispohal.

Meer informatie?

Op de hoogte blijven van alle stappen en ontwikkelingen van de locatie Hispohal? Abonneer u op de nieuwsbrief. Zo mist u niets! Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar m.fick@hilvarenbeek.nl.