Herinrichting Hispohal

Home > Voor Bewoners > Herinrichting Hispohal

Herinrichting Hispohal

De gemeente Hilvarenbeek is eigenaar van de locatie Hispohal. In 2019 gaan wij, samen met inwoners en (maatschappelijke) partners, aan de slag met de ideeën over de herinrichting van deze locatie.

Startbijeenkomst 19 juni 2019
De herontwikkeling van de locatie Hispohal is een van de eerste ruimtelijke projecten in deze bestuursperiode waar met een nieuw vergadermodel wordt gewerkt. En dat betekent: samen ontdekken, experimenteren, leren en evalueren.

Met deze nieuwe manier van werken organiseerde de gemeenteraad op 19 juni jl. een oriënterende en interactieve bijeenkomst voor alle inwoners, omwonenden, (maatschappelijke) organisaties en andere belanghebbenden. De raad wilde graag een beeld krijgen van de ideeën, mogelijkheden en belemmeringen van de verschillende oplossingsrichtingen voor de herinrichting.
Lees het verslag met de samenvatting van de ideeën.

Hoe nu verder?
Door al deze ideeën, en de combinaties ervan, zijn de gemeenteraad en het projectteam nu druk bezig met de uitwerking van een viertal scenario’s”

  1. Wonen
  2. Wonen plus maatschappelijke voorziening
  3. Wonen plus detailhandel (supermarkt)
  4. Combinatie van 1 t/m 3.

De uitgewerkte scenario’s worden in november 2019 tijdens een commissievergadering gepresenteerd. Er wordt dan een keuze gemaakt voor één scenario zodat de kaders, die de raad gaat stellen voor de ontwikkeling van de locatie Hispohal, duidelijk worden.

Meer informatie?
Op de hoogte blijven van alle stappen en ontwikkelingen van de locatie Hispohal? Abonneer u op de nieuwsbrief. Zo mist u niets!