Testen met voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel

Home > Voor Bewoners > Coronavirus - publicaties > Testen met voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel

Testen met voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich met voorrang laten testen. Zij kunnen dagelijks tussen 07.30 en 20.00 uur via het telefoonnummer 0800-8101 een afspraak maken om met voorrang getest te worden. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest.

Het is belangrijk dat alleen de mensen die in aanmerking komen voor prioriteit, gebruik maken van dit nummer. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat. Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een test met voorrang is te vinden op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg. Hier leest u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de voorrangsregeling. De regeling werkt alleen als iedereen er goed mee omgaat. Maak er dus geen gebruik van als u niet aan de voorwaarden voldoet.

Tijdelijke regeling

De voorrangsregeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.