Ontheffing sluitingstijden horeca

Home > Voor Bedrijven > Ontheffing sluitingstijden horeca

Ontheffing sluitingstijden horeca

 • Wat is het?

  Wilt u uw horecabedrijf langer open houden dan is toegestaan volgens de Algemene plaatselijke verordening? Dan heeft u een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven nodig.

  Horecabedrijven (commercieel)

  Horecabedrijven dienen volgens de Algemene plaatselijke verordening te zijn gesloten op:

  • maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur
  • op zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 06.00 uur
  • kermisdagen met uitzondering van de laatste kermisdag tussen 02.00 uur en 06.00 uur.
  • maandag en dinsdag tijdens carnaval tussen 02.00 uur en 06.00 uur.

  Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: hotel, restaurant, café, cafetaria.

  Paracommerciële bedrijven

  Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard (kantine, sportverenigingen) mogen uitsluitend alcohol verstrekken gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, maar in ieder geval niet buiten onderstaande tijden:

  • a. maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 0.00 uur;
  • b. zaterdag en zondag van 12.00 tot 20.00 uur.

  Incidenteel kan de burgemeester op aanvraag ontheffing verlenen, doch niet later dan tot 01.00 uur.

  Paracommerciële rechtspersonen van sociaal-culturele aard (culturele centra, jongerencentra) verstrekken uitsluitend alcohol gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een ontheffing aanvragen? Dat kan schriftelijk.

  Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • uw naam en de naam van de leidinggevende
  • naam en plaats van uw horecabedrijf
  • waarom u langer open wilt zijn
  • op welke dag(en) u langer open wilt zijn
  • tot hoe laat u open wilt zijn

  U moet uw aanvraag tenminste 8 weken voor de (eerste) datum waarop u langer open wilt zijn indienen bij:
  Gemeente Hilvarenbeek
  Afdeling Ruimte, team VTH
  Postbus 3
  5080 AA Hilvarenbeek
   

 • Wat kost het?

  Legestarief 2021 : €  79,00

 • Handige links