Afwijken van bestemmingsplan

Home > Voor Bedrijven > Afwijken van bestemmingsplan

Afwijken van bestemmingsplan

 • Wat is het?

  U heeft bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan. U kunt bij de gemeente een vergunning aanvragen om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij het college van burgemeester en wethouders. Het indienen van zo'n principeverzoek kan u schriftelijk indienen of via  vergunningen@hilvarenbeek.nl.

  Meld hierin:

  • uw naam en adres;
  • dat u een principeverzoek in wilt dienen
  • wat u wilt bouwen met daarbij een schetstekening
  • waar u wilt gaan bouwen: de locatie

  Omgevingsoverleg

  U bent verplicht uw omgeving op te hoogte te brengen van uw plannen. Meer informatie hierover vindt u op de wegpagina omgevingsoverleg.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente toetst het principeverzoek en beoordeelt of het haalbaar is. Het kan zijn dat wij hiervoor overleggen met partners zoals de Provincie, het Waterschap of de Milieudienst. Ook kunnen we advies vragen aan de Welstandcommissie.

  Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek? Dan kunt u uw plan verder uitwerken. Blijkt uit het principeverzoek dat uw plan niet haalbaar is of dat het niet voldoet aan de welstandseisen? Dan kunt u uw plan nog aanpassen en daarna een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

 • Wat kost het?

  Leges 2021
  Het in behandeling nemen van een principeverzoek kost € 1.000,00 ongeacht de uitkomst.

 • Handige links

  Bekijk ook

  Omgevingsoverleg

 • Niet eens met de beslissing?

  De uitkomst van een principeverzoek is geen formeel besluit. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.