Corona: informatie voor ondernemers | update 26 mei 2020

Home > Voor Bedrijven > Nieuws voor bedrijven > Corona: informatie voor ondernemers | update 26 mei 2020

Corona: informatie voor ondernemers | update 26 mei 2020

Ook ondernemers in de gemeente Hilvarenbeek ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Laatste nieuws

Het laatste nieuws over het pakket aan nieuwe maatregelen van het kabinet voor banen en economie leest u op de pagina van de rijksoverheid.

Algemene informatie

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de websites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel.

Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel “coronaloket” via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Digitaal ondernemersloket

Heeft u vragen aan onze accountmanager bedrijven Jeske van Dommelen? Stel ze tijdens het digitale ondernemersloket. Het digitale ondernemersloket elke woensdag en vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De TOGS is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00 om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes (een code die aangeeft wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is). De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers en staat vermeld in het Uittreksel Handelsregister van uw KvK-inschrijving. U kunt ook via deze website controleren of u in aanmerking komt voor de TOGS.

U heeft drie maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart tot en met vrijdag 26 juni. U kunt de TOGS online aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot € 20.000,00 tegemoetkoming per drie maanden krijgen om vaste lasten (exclusief loonkomsten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Als een ondernemer met personeel gedurende drie maanden minimaal 20% omzetverlies verwacht door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, dan kunnen zij een beroep doen op de maatregel Noodfonds Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

De NOW-regeling gold in eerste instantie voor een periode van 3 maanden (tot 1 juni) maar is, met aangepaste voorwaarden, met drie maanden verlengd tot eind augustus 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen. Op de website van de KvK staat een overzicht van de wijzigingen.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen op de website van het UWV. De eerste aanvraagperiode loopt tot en met 5 juni 2020. De regeling voor de tweede aanvraagperiode is nog niet definitief vastgesteld. Meer informatie hierover volgt.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo biedt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers. De eerste ronde van de Tozo gold tot 1 juni. Inmiddels is deze regeling, met aangepaste voorwaarden, verlengd. De verlengde regeling heet Tozo 2 en geldt voor de maanden juni, juli en augustus (loopt op 31 augustus af).

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering.

Ondernemers uit Hilvarenbeek kunnen zich melden bij de gemeente Tilburg om voor deze regeling in aanmerking te komen. Lees meer op de website van de gemeente Tilburg. Na aanmelding ontvangt u een link waarop de aanvraag kan worden ingevuld en ingediend.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Voor hulp bij uw aanvraag kunt u contact opnemen met Roos Nagel, gids in geldzaken bij de gemeente Hilvarenbeek via (013) 505 8300. Ook kunt u met vragen terecht bij de gemeente Tilburg.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Deze tijdelijke verruiming van de BL is nog niet opengesteld, het kabinet streeft ernaar om dit zo spoedig mogelijk te doen.

(Uitstel) betaling van (gemeentelijke) belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

De automatische incasso van gemeentelijke belastingen wordt uitgesteld met twee maanden. De eerste termijn incasseren we eind mei (in plaats van eind maart). We nemen deze maatregel voor onze ondernemers en ook voor inwoners die als werknemer direct geraakt worden door de economische gevolgen van de crisis. 

Toeristenbelasting

De aanslagen voor de toeristenbelasting over kalenderjaar 2019 leggen wij niet per 30 april, maar later op. Wij bepalen aan de hand van het verloop van de coronacrisis wanneer wij deze aanslag opleggen.

Precariobelasting

Voor ondernemers die jaarlijks precariobelasting terrassen betalen geldt dat we deze belasting in 2020 maar voor de helft heffen.

Klein Krediet Corona (KKC)

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal  € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die door de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK vóór 1 januari 2019. Ondernemers kunnen zich voor deze kredietregeling melden bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling wordt momenteel nog uitgewerkt, het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben.

Station88 coronacrisisloket voor ondernemers

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, is de plek waar ondernemers uit de regio Midden-Brabant terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Station88 heeft in deze crisistijd een veelzijdig actueel aanbod voor ondernemers. De mogelijkheid om afspraken in te plannen voor Eerste Hulp Bij Ondernemen, een Q&A met veel voorkomende ondernemersvragen, een Infographic waarin je in een oogopslag ziet waar je voor welke vraag terecht kunt en een online programma-aanbod.

Via ondernemersdesk@station88.nl en het speciaal, voor de Ondernemersdesk, ingerichte telefoonnummer 013 303 50 90 kunnen ondernemers een beroep doen op de Online Helpdesk.

Nog vragen?

Neem dan contact op met Jeske van Dommelen, accountmanager bedrijven, via (013) 505 8281 of stuur haar een e-mail