Corona: informatie voor ondernemers | update 18 maart 2020

Home > Voor Bedrijven > Nieuws voor bedrijven > Corona: informatie voor ondernemers | update 18 maart 2020

Corona: informatie voor ondernemers | update 18 maart 2020

Ook ondernemers in de gemeente Hilvarenbeek ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Laatste nieuws

Het laatste nieuws over het pakket aan nieuwe maatregelen van het kabinet voor banen en economie leest u op de pagina van de rijksoverheid.

Algemene informatie

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de websites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel.

Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel “coronaloket” via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Deeltijd WW, Werktijdverkorting, NOW

De regeling werktijdverkorting (wtv) is stopgezet. Als een ondernemer (tijdelijk) minder werk heeft voor personeel door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, dan kunnen zij in plaats daarvan een beroep doen op de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werktijdverkorting aanvragen is niet meer mogelijk, maar als ondernemers hier al een aanvraag voor hebben gedaan behandelt het UWV deze nu als aanvraag voor het NOW. Ondernemers voor wie dit geldt ontvangen hiervan bericht. Kijk voor meer informatie op de website van de KvK.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Financiële ondersteuning voor zzp en mkb

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (bijstand voor zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en versterkt. Deze voorziening heeft tijdelijke soepele voorwaarden: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Ondernemers uit Hilvarenbeek kunnen zich melden bij de gemeente Tilburg om voor deze regeling in aanmerking te komen. Lees meer op de website van de gemeente Tilburg.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Deze tijdelijke verruiming van de BL is nog niet opengesteld, het kabinet streeft ernaar om dit zo spoedig mogelijk te doen.

(Uitstel) betaling van (gemeentelijke) belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

De automatische incasso van gemeentelijke belastingen wordt uitgesteld met twee maanden. De eerste termijn incasseren we eind mei (in plaats van eind maart). We nemen deze maatregel voor onze ondernemers en ook voor inwoners die als werknemer direct geraakt worden door de economische gevolgen van de crisis. 

Nog vragen?

Neem dan contact op met Jeske van Dommelen, accountmanager bedrijven, via (013) 505 8281 of stuur haar een e-mail