Uw rechten

De gemeente Hilvarenbeek gaat vertrouwelijk en veilig met uw persoonsgegevens om. Op deze pagina leggen we uit hoe u gebruik maakt van uw rechten uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Recht op inzage

Wilt u weten welke persoonsgegevens we van u hebben? U kunt hiervoor een aanvraag doen. Dit noemen we het recht op inzage (artikel 15 AVG). Dit recht gaat alleen over inzage in uw eigen gegevens en niet over inzage in persoonsgegevens van andere personen. Binnen een 4 weken krijgt u een reactie van ons.

U ontvangt een overzicht met:

 • of wij persoonsgegevens van u gebruiken en als dat het geval is;
 • de categorie├źn van persoonsgegevens
 • wie deze gegevens ontvingen
 • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • de herkomst van de gegevens

Geen recht op inzage in uitzonderlijke situaties

Gemeente Hilvarenbeek kan uw inzageverzoek weigeren als er daar een goede reden voor is. Dat kan bijvoorbeeld als uw inzageverzoek gevolgen heeft voor:

 • de openbare veiligheid
 • het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten
 • om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen

Inzage BRP

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u dit op MijnOverheid inzien met uw DigiD.

Niet eens met de inhoud van het overzicht?

Aan de hand van het overzicht kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt. Bent u het niet eens met de inhoud? Of vindt u dat de gemeente ten onrechte weigert u inzage te geven in uw gegevens? U kunt bezwaar maken. Hoe u bezwaar maakt lichten we in het besluit altijd toe.

Andere rechten

Als inwoner heeft u naast het recht op inzage ook een aantal andere rechten. U mag de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 1. Laten corrigeren (artikel 16 AVG)
  Als u fouten tegenkomt in de persoonsgegevens die wij van u verwerken dan moeten wij de gegevens corrigeren of aanvullen.
   
 2. Laten wissen (artikel 17 AVG)
  U kunt verlangen dat wij persoonsgegevens van u wissen. Dat kan als wij persoonsgegevens van u verwerken op basis van toestemming en u die toestemming hebt ingetrokken. Of als persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze verwerkt hebben. Voor gemeenten gelden er echter wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens. Daardoor kunnen we niet altijd voldoen aan een verzoek voor het wissen van persoonsgegevens.
   
 3. Verwerking laten beperken (artikel 18 AVG)
  Als u wilt dat uw persoonsgegevens niet verwerkt worden bijvoorbeeld in afwachting van een besluit op een verzoek om correctie of een bezwaar tegen verwerking, dan kunt u om beperking van de verwerking vragen. Uw gegevens blijven dan wel opgeslagen, maar worden alleen met uw toestemming verwerkt in de periode dat de beperking geldt.
   
 4. Opvragen om mee te nemen of over te laten dragen (artikel 20 AVG)
  U kunt uw gegevens opvragen om ze mee te nemen naar een andere organisatie of ze daarnaar toe laten sturen. Als u in een andere gemeente gaat wonen is dit grotendeels al geregeld. Het kan wellicht bij sommige voorzieningen zoals maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg aan de orde zijn. Hierin zal dan echter vooral de zorgaanbieder een rol spelen.
   
 5. Recht van bezwaar tegen verwerking en geautomatiseerde verwerking(artikel 21 en 22 AVG)
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als die verwerking plaatsvindt vanwege vervulling van een taak van algemeen belang die wij hebben of een taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag die aan ons is opgedragen. Als uw belangen, rechten of vrijheden zwaarder wegen dan de uitoefening van onze taken, dan moeten wij de verwerking stoppen. U kunt ook bezwaar maken tegen een besluit op grond van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u gebruik maken van de bovenstaande rechten?
Stuur een mail naar FG@hilvarenbeek.nl of een brief naar:

Gemeente Hilvarenbeek
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.