Uw rechten

De gemeente Hilvarenbeek gaat vertrouwelijk en veilig met uw persoonsgegevens om. Op deze pagina leggen we uit hoe u gebruik maakt van uw rechten uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Recht op inzage

Wilt u weten welke persoonsgegevens we van u hebben? U kunt hiervoor een aanvraag doen. Dit noemen we het recht op inzage (artikel 15 AVG). Dit recht gaat alleen over inzage in uw eigen gegevens en niet over inzage in persoonsgegevens van andere personen. Binnen een 4 weken krijgt u een reactie van ons.

U ontvangt een overzicht met:

  • of wij persoonsgegevens van u gebruiken en als dat het geval is;
  • de categorie├źn van persoonsgegevens
  • wie deze gegevens ontvingen
  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de herkomst van de gegevens

Geen recht op inzage in uitzonderlijke situaties

Gemeente Hilvarenbeek kan uw inzageverzoek weigeren als er daar een goede reden voor is. Dat kan bijvoorbeeld als uw inzageverzoek gevolgen heeft voor:

  • de openbare veiligheid
  • het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten
  • om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen

Inzage BRP

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u dit op MijnOverheid inzien met uw DigiD.

Niet eens met de inhoud van het overzicht?

Aan de hand van het overzicht kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt. Bent u het niet eens met de inhoud? Of vindt u dat de gemeente ten onrechte weigert u inzage te geven in uw gegevens? U kunt bezwaar maken. Hoe u bezwaar maakt lichten we in het besluit altijd toe.

Andere rechten

Als inwoner heeft u naast het recht op inzage ook een aantal andere rechten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.