We gaan in gesprek over bouwrechten die niet worden gebruikt

Home > Over Bestuur > Woningbouwprogramma en woningbouwtitels > Ongebruikte bouwtitels > We gaan in gesprek over bouwrechten die niet worden gebruikt

We gaan in gesprek over bouwrechten die niet worden gebruikt

We gaan in gesprek over bouwrechten die niet worden gebruikt

In aanvulling op de woningbouwnotitie heeft de gemeenteraad vorige week een maatregel vastgesteld.  Daarmee wordt het mogelijk om eerder verleende bouwtitels - rechten om één of meer woningen te mogen bouwen - in te trekken. Alle eigenaren van bouwtitels zijn hierover per brief geïnformeerd.

Wethouder Van de Wiel licht toe:
‘We lopen met onze woningbouw tegen een grens aan. We krijgen meer verzoeken om te bouwen dan we mogen toestaan. Tegelijkertijd zie ik dat er op verschillende locaties bouwtitels zijn uitgegeven waar – om wat voor reden dan ook - geen gebruik van wordt gemaakt. Omdat deze bouwrechten vastliggen in een bestemmingsplan, kunnen we ze niet benutten op andere plekken. 
Het is moeilijk te verkopen dat we steeds vaker aanvragen moeten afwijzen terwijl toegekende bouwrechten ongebruikt blijven liggen. 
Ik ga aan de slag met het besluit van de gemeenteraad. Mijn doel is om in overleg met de eigenaren van de bouwtitels zoveel mogelijk te proberen de woningen alsnog te realiseren. Pas wanneer duidelijk is dat dat niet lukt, komt wat mij betreft  ‘terughalen’ van bouwtitels in beeld . Bouwtitels die we terughalen, kunnen we dan op andere plaatsen inzetten. 
Overigens maken we bij nieuwe bouwplannen voortaan vooraf afspraken over de geldigheidsduur van een bouwtitel.’ 

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Maak een afspraak

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media