Hoe worden de briefstemmen en stemmen geteld voor de Tweede Kamerverkiezing 2021?

Home > Over Bestuur > Verkiezingen - diverse items > Hoe worden de briefstemmen en stemmen geteld voor de Tweede Kamerverkiezing 2021?

Hoe worden de briefstemmen en stemmen geteld voor de Tweede Kamerverkiezing 2021?

Een apart stembureau telt alle stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing die per brief zijn uitgebracht. Het gemeentehuis is de briefstemlocatie. 

Het tellen van de stemmen bestaat uit de volgende stappen.

Vooropening van retourenveloppen

Het briefstembureau voert eerst de zogenoemde vooropening uit. Leden van het briefstemstembureau openen daarbij de retourenvelop en controleren de stempluspas door het uittreksel van het register van ongeldige stempassen te raadplegen. Komt het nummer van de stempluspas daar niet in voor, dan worden de echtheidskenmerken van de stempluspas gecontroleerd. Is dat ook in orde, dan wordt de (dichte) envelop met daarin het briefstembiljet in een stembus gedaan.

De vooropening van de briefstemmen die van 10 maart tot en met 15 maart zijn binnen gekomen vindt plaats in het gemeentehuis op dinsdag 16 maart 2021, van 08.30 uur tot 14.00 uur. De vooropening van de briefstemmen die op dinsdag en woensdag 17 maart binnen komen vindt plaats in het gemeentehuis na 21.00 uur met aansluitend het tellen tot de definitieve uitslag.

Tellen van briefstemmen

Het tellen van de briefstemmen die al zijn voor-geopend kan op woensdag 17 maart 2021 vanaf 07.30 uur beginnen. Dat begint door de stembus te openen. De tellingen vinden in het openbaar plaats op een of meer centrale locaties in de gemeente.

De voorzitter van het briefstembureau maakt de uitkomsten van de getelde briefstemmen niet openbaar vóór woensdag 17 maart om 21.00 uur. Het is immers niet de bedoeling dat kiezers die nog moeten stemmen, worden beïnvloed door de uitkomsten.

Veilig opslaan van stempapieren

Als de tellingen klaar zijn, worden alle stempapieren verpakt, verzegeld en beveiligd opgeslagen. De zitting van het briefstembureau wordt dan geschorst tot 21.00 uur.

Voorlezen van uitkomsten

Na 21.00 uur leest de voorzitter van het briefstembureau de uitkomsten voor. Belangstellenden kunnen dan eventueel bezwaar maken. Deze bezwaren neemt het briefstembureau op in het proces-verbaal. Daarna ondertekenen de briefstembureauleden het proces-verbaal.

Wilt u na 21.00 uur kijken bij het tellen van de stemmen? Dat kan. U hebt hiervoor geen verklaring nodig. Zo kan de verkiezing doorgaan, ook tijdens de avondklok. Kijk voor meer informatie over de avondklok tijdens de Tweede Kamer verkiezing op de website van de rijksoverheid.

Terug naar pagina verkiezingen

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media