Hoe en wanneer kan ik stemmen?

Home > Over Bestuur > Verkiezingen - diverse items > Hoe en wanneer kan ik stemmen?

Hoe en wanneer kan ik stemmen?

Op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing. Dit kunt u doen in één van de tien stemlokalen in onze gemeente. Voor kwetsbare inwoners en om de drukte de spreiden zijn er twee stemlokalen al geopend op 15 en 16 maart. Kunt of wilt u niet in een stemlokaal stemmen? Dan kunt u ook iemand machtigen. Als u 70+ bent, kunt u ook per brief stemmen.

Stemmen per brief voor 70+ kiezers

Als u 70+ bent kunt u ook per brief stemmen. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempas kunt u stemmen in het stemlokaal, iemand machtigen om uw stem uit te brengen, of per brief stemmen.
Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen.

Wat moet u doen?

Stap 1 - Maak op het briefstembiljet uw keuze.

 • Dit mag met elke kleur.
 • Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
 • Plak de envelop dicht.

Stap 2 - Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.

 • Zet uw handtekening op de stempluspas.

Stap 3 - Stop in de retourenvelop:

 • De dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet.
 • De stempluspas.
 • Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

Stap 4 - Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:

 • Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post.
 • Óf lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. In onze gemeente is dat de balie van het gemeentehuis.

Voorkom fouten!

Het is belangrijk dat u bovenstaande stappen juist uitvoert. Dan wordt u stem meegeteld. Dus:

 • Vergeet uw stempluspas niet.
 • Vergeet uw briefstembiljet niet.
 • Doe uw stempluspas niet in de briefstembiljetenvelop.
 • Gebruik de voorgeadresseerde retourenvelop om de briefstem op te sturen.

Heeft u vragen over stemmen per brief? Dan kunt u ook bellen naar het landelijk informatienummer 0800 – 1351. 

De overheid heeft diverse maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat u op een betrouwbare manier per brief kunt stemmen. Meer hierover leest u op de website van de Rijksoverheid of op www.elkestemtelt.nl 

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u 18 jaar of ouder, heeft u de Nederlandse nationaliteit en staat u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente of een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u bij de Tweede Kamerverkiezing stemmen vanuit het buitenland. U moet zich dan registreren als kiezer bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot uiterlijk 3 februari 2021.

Terug naar pagina verkiezingen

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media