Samenstelling college

Home > Over Bestuur > Samenstelling college

Samenstelling college

Contact opnemen?

Wilt u contact opnemen met een van onze collegeleden? Dat kan.

Neem contact op

E.M.L. Weys

E.M.L. Weys
contactgegevens en taken E.M.L. Weys
FunctieBurgemeester
E-mailadrese.weys@hilvarenbeek.nl
Taken
 • Algemeen beleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Financiën
 • Juridische en bestuurlijke coördinatie
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Informatisering en automatisering
 • Dienstverlening
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Coördinatie Global Goals
BeleidsterreinenVeiligheid, bedrijfsvoering & samenwerking

T.A.M. van de Loo

T.A.M. van de Loo
contactgegevens en taken T.A.M. van de Loo
FunctieWethouder
E-mailadrest.vd.loo@hilvarenbeek.nl
Taken
 • Ruimtelijke ontwikkeling buitengebied
 • Verkeer en vervoer
 • Economische zaken, toerisme en recreatie
 • Beheer openbare ruimte en sportvelden
 • Natuur, milieu en afval
 • Kermis- en marktaangelegenheden
BeleidsterreinenBuitenruimte, infra & economie

L.J.M. van de Moosdijk

L.J.M. van de Moosdijk
contactgegevens en taken L.J.M. van de Moosdijk
FunctieWethouder
E-mailadresl.vandemoosdijk@hilvarenbeek.nl
Taken
 • Ruimtelijke ontwikkeling dorpskernen
 • Volkshuisvesting inclusief huisvesting statushouders
 • Erfgoed
 • Vergunningverlening en toezicht bouwen
 • Duurzaamheid
 • Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) inclusief VVGB
 • Grondzaken
 • Beheer gemeentelijk vastgoed
BeleidsterreinenRuimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting & duurzaamheid

G.A. Overmans

G.A. Overmans
contactgegevens en taken G.A. Overmans
FunctieWethouder
E-mailadresg.overmans@hilvarenbeek.nl
Taken
 • Sociale en maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugd
 • Subsidies
 • Onderwijs, cultuur en sport
 • Gezondheidszorg
 • Arbeidsparticipatie
 • Inburgering en integratie
 • Regio-leerlingenvervoer
BeleidsterreinenSamenleving

F.M. Jansen

F.M. Jansen
contactgegevens en taken F.M. Jansen
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresf.jansen@hilvarenbeek.nl

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media