Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplannen - publicatie week 5 2021

Home > Over Bestuur > Officiële bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplannen - publicatie week 5 2021

Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplannen - publicatie week 5 2021

Dit item is gearchiveerd op 18-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-02-2021

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

Prins Hendriklaan 1, Esbeek

Dit bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een deel van het agrarisch bouwblok naar een woonbestemming. De oorspronkelijke boerderij 'Bosch Hoeve' wordt daarbij gerenoveerd voor bewoning. Door het verdwijnen van een deel van het agrarisch bouwblok kan er geen agrarisch bedrijf meer op de locatie Prins Hendriklaan 1 in Esbeek worden gevestigd.

Moergestelseweg 17, Haghorst (wijzigingsplan)

Het omzetten van de bestemming 'Agrarisch' naar 'Bedrijf' ten behoeve van statische opslag. Daarbij wordt de bebouwing vervangen door één bebouwingsvolume.

Tongerloseweg 3, Diessen

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van één Ruimte voor Ruimte-woning naast de voormalige bedrijfswoning. De agrarische activiteiten worden beëindigd

Westerwijk 12, Diessen (wijzigingsplan)

Het omzetten van de bestemming 'Agrarisch' naar 'Bedrijf' ten behoeve van de opslag van een rioleringsbedrijf. De bebouwing wordt daarbij herbouwd.

Deze bekendmaking is enkel een vooraankondiging. Het is in deze fase nog niet mogelijk om een reactie of zienswijzen in te dienen. Er liggen dan ook geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Later zullen wij via een afzonderlijke publicatie bekend maken wanneer het plan ter inzage wordt gelegd en wat de mogelijkheden zijn om hierop te reageren.

Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de afdeling Ruimte, team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, telefonisch te bereiken via onze medewerkers van het team Burgerzaken/KCC onder nummer (013) 505 83 00.

Hilvarenbeek, 3 februari 2021

burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek,

burgemeester                                                       secretaris
de heer E.M.L. Weys                                           de heer F.M. Jansen

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media