Exploitatievergunning - publicatie week 51 2020

Home > Over Bestuur > Officiële bekendmakingen > Drank- en Horecawet > Exploitatievergunning - publicatie week 51 2020

Exploitatievergunning - publicatie week 51 2020

Dit item is gearchiveerd op 28-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-12-2020

Het college van Hilvarenbeek, danwel de burgemeester voor zover het de bevoegdheid betreft, maakt bekend dat op grond van de APV, voor de volgende aanvragen vergunning/toestemming is verleend:

  • Verlenen vergunning voor exploitatie van horecabedrijf ‘Grand Café De Zwaan’, Vrijthof 17, 5081 CA Hilvarenbeek.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Ook kan gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Dit kan pas als het bezwaarschrift is ingediend.

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media