Wethouders nemen afscheid van Hilvarenbeek (12-06-2018)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Wethouders nemen afscheid van Hilvarenbeek

Wethouders nemen afscheid van Hilvarenbeek (12-06-2018)

Onze drie huidige demissionaire wethouders, Silvia Bloemsma, Bernd Roks en Jan van de Wiel, nemen afscheid van onze gemeente. Eerder werd al bekend dat zij niet terugkeren in het nieuwe college. We willen hen bedanken voor hun inzet voor onze gemeente en de mooie resultaten die zij geboekt hebben op verschillende dossiers. Wij wensen hen alle goeds voor de toekomst.

Silvia Bloemsma: "Dank u wel voor de mooie ontmoetingen"

Silvia Bloemsma werd vorig jaar benoemd tot wethouder voor onder andere publieke werken, plattelandseconomie, natuur en milieu. Daarvoor was zij al actief als raadslid in onze gemeente. Silvia gaat binnen onze gemeente verder als raadslid namens Groep Bloemsma. “Met veel voldoening en trots kijk ik terug op de afgelopen periode als uw wethouder. De Beekse toren staat er tiptop bij, er is geïnvesteerd in de biodiversiteit, een nieuwe toeristische visie is ontwikkeld en we verbeteren in 2018 een groot aantal fietspaden. We hebben hard gewerkt aan een aanpak om eigenaren van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen meer mogelijkheden te bieden. U kunt genieten van prachtige nieuwe natuur rondom de Roodloop en er draaien projecten voor een beter leefklimaat. Dat samen met u te hebben mogen doen, heb ik ervaren als een voorrecht. Dank u wel voor de mooie ontmoetingen, fijne gesprekken en het vertrouwen. Ik pak het vanaf nu verder op als raadslid.”

Bernd Roks: "Blijf lekker bezig met die talrijke mooie initiatieven"

Bernd Roks werd begin 2012 benoemd tot wethouder Samenleving van onze gemeente. Samen met inwoners zijn er mooie initiatieven tot stand gekomen waaronder de vorming van dorpsondersteuners, seniorenraad en het sociaal domein. Ook speelde Bernd een belangrijke rol in het positioneren van onze gemeente in de regio als voorzitter van de Bestuurscommissie Jeugd. Op 7 juni 2018 is hij benoemd tot wethouder in de gemeente IJsselstein.
“Hilvarenbeek is bijzonder: eigenwijs, meelevend, initiatiefrijk. Het heeft mijn hart veroverd: van een kunstkoe, de dorpskiosk in Diessen, tot een zorgcorporatie: altijd een stap vooruit! Blijf die stap voorwaarts zetten, zonder je te laten belemmeren. Buiten de lijntjes kleuren is een gave: en die heeft Hilvarenbeek. Om met een mailcitaat te eindigen: “Doe mij een lol” en blijf lekker bezig met die talrijke initiatieven, want u bent op de goede weg!”

Jan van de Wiel: "We hebben samen mooie projecten gerealiseerd"

Jan van de Wiel zette zich de afgelopen bestuursperiode in als wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting. Hij werd in 2014 benoemd tot wethouder en had al een aantal jaar ervaring als raadslid in onze gemeente. “Het was mij een voorrecht en een bijzonder genoegen om de afgelopen vier jaren wethouder te zijn in onze mooie gemeente. Samen met inwoners, verenigingen en organisaties heb ik mogen werken aan het welzijn en het welbevinden van onze zes kernen. Met ieders inbreng hebben we mooie projecten gerealiseerd en in de steigers gezet, en daar ben ik trots op. Alle goeds voor u allen, we zullen elkaar beslist nog treffen!”

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden

Maak een afspraak

Word lid van het inwonerspanel

Aanmelden kan via hilvarenbeek.nl/inwonerspanel