Wat gaan we nu doen met de Hispohal? (19-09-2019)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Wat gaan we nu doen met de Hispohal?

Wat gaan we nu doen met de Hispohal? (19-09-2019)

Voor de zomer hebben wij met een groep inwoners en organisaties ideeën verzameld voor de herontwikkeling voor deze locatie. De ideeën die tijdens deze brainstormsessie naar voren kwamen, waren talrijk. Maar er was ook veel overlap. Op 19 juni spraken we zelfs al over het combineren van aantal ideeën zoals wonen en zorg bij elkaar op één plek.

Vier scenario’s

Door al deze ideeën, en de combinaties ervan, is het verstandig om daar voor de gemeenteraad ordening in aan te brengen. Zo werken wij op dit moment een viertal scenario’s verder uit. Deze zijn:

  1. Wonen
  2. Wonen plus maatschappelijke voorziening
  3. Wonen plus detailhandel (supermarkt)
  4. Combinatie van 1 t/m 3.

Binnen “Wonen” wordt in kaart gebracht wat de effecten zijn van de genoemde verschillende doelgroepen zoals woningen voor senioren, voor starters, voor kwetsbare doelgroepen etc.

Presentatie aan de gemeenteraad

Deze uitgewerkte vier scenario’s worden tijdens een commissievergadering in november aan de gemeenteraad gepresenteerd. Er wordt dan een keuze gemaakt voor één scenario zodat de kaders, die de raad gaat stellen voor de ontwikkeling van de locatie Hispohal, duidelijk worden.

De sloop

In de voorbereiding van de sloop van het oude zwembad is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat wij nader onderzoek moesten doen naar de aanwezigheid van vleermuizen. Dit onderzoek vindt plaats in 2 stappen, afgelopen voorjaar en dit najaar. Het najaarsonderzoek is 1 oktober afgerond.

Hierna nemen wij een beslissing over de planning voor de sloop van de Hispohal.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de volgende nieuwsbrieven:

  • herontwikkeling locatie Hispohal – u ontvangt het laatste nieuws over het project
  • agenda raad en commissies – u ontvangt de agenda van alle vergaderingen

Ga naar de aanmeldpagina voor de nieuwsbrieven

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Maak een afspraak

Volg ons op social media