Verkeersexperiment rond Samenwijs Starrebos (07-04-2021)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Verkeersexperiment rond Samenwijs Starrebos

Verkeersexperiment rond Samenwijs Starrebos (07-04-2021)

Op 8 maart zijn we gestart met het verkeersexperiment Starrebos. In de periode tot aan de zomervakantie testen we vier verkeersvarianten met aangepaste verkeersmaatregelen rondom de school. Iedere variant geldt vier weken. Na afloop van die vier weken vragen we weggebruikers telkens naar hun mening. Meer hierover leest u in dit artikel.

Doel verkeersexperiment

Via het experiment willen we in de praktijk ontdekken of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor een betere afwikkeling van verkeer van en naar Starrebos. Door vier verkeersvarianten te testen, verwachten we een duidelijk beeld te krijgen van wat wel en niet werkt. Op basis hiervan bepalen we wat we kunnen doen om de situatie definitief aan te passen. We hopen dat het experiment eraan bijdraagt om de juiste keuzes te maken voor een definitieve oplossing.


Evaluatie verkeersvariant 1

Verkeersvariant 1 liep van 8 maart tot 5 april. We zijn benieuwd hoe weggebruikers (omwonenden, medewerkers van de school, kinderen, ouders) de verkeerssituatie hebben ervaren. Daarom vragen we hen een korte vragenlijst in te vullen. Wilt u de vragenlijst ook invullen? Dat kan van 5 tot en met 30 april via www.hilvarenbeek.nl/ vragenlijstverkeersexperiment

Komende 4 weken: variant 2

Vanaf dinsdag 6 april treedt de tweede verkeersvariant in werking. De nieuwe situatie wordt duidelijk aangegeven via verkeersborden. De varianten hebben alleen betrekking op veranderende verkeersregels voor gemotoriseerd verkeer. De verkeersregels en de routes voor fietsers en wandelaars (waar veel kinderen gebruik van maken) veranderen dus niet.

Meer informatie

Op www.hilvarenbeek.nl/verkeersexperiment vindt u alle actuele informatie – inclusief kaartjes – over de vier verkeersvarianten. U kunt hier nalezen wanneer we wisselen van route en welke variant wordt getest.

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media