Samen maken we Hilvarenbeek klimaatbestendig (05-06-2018)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Samen maken we Hilvarenbeek klimaatbestendig

Samen maken we Hilvarenbeek klimaatbestendig (05-06-2018)

Ons klimaat verandert. Het weer in ons land wordt steeds onvoorspelbaarder. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien of een periode van aanhoudende droogte. Dat leidt tot overlast. We hebben niet zo veel invloed op de klimaatverandering maar wel op ons eigen leefklimaat. Daaraan willen we de komende tijd samen met u gaan werken.

“We hebben al snel te maken met verdroging”

Wethouder Silvia Bloemsma: “Onze riolering is niet ingericht op enorme hoeveelheden neerslag. Door de vele verharding komt een groot deel van ons regenwater direct in het rioolstelsel terecht. Hierdoor raakt het riool overbelast bij hevige regenbuien en komen straten en kelders blank te staan. Anderzijds komt er weinig water in de bodem en hebben we snel te maken met verdroging. Samen kunnen we hier iets aan doen en de gemeente Hilvarenbeek klimaatbestendiger maken!”

Wat doet de gemeente?

Als gemeente nemen we verschillende maatregelen. In nieuwe woonwijken leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. Bij vervanging van bestaande riolering koppelen we waar het kan regenwaterafvoeren van het riool af. Verder zorgen we er bij herinrichting van nieuwe woonwijken bijvoorbeeld voor dat regenwater zoveel mogelijk wordt vastgehouden in het gebied. Dat doen we door plantsoenen te verlagen en tijdelijke waterbergingen – zoals een sloot of vijver – aan te leggen.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook een steentje bijdragen door water in uw eigen tuin op te vangen in plaats van af te voeren via het riool. Dit kan bijvoorbeeld door verharding te vervangen door groen, een regenton te plaatsen, een vijver aan te leggen of een groen dak te maken. Een groene tuin neemt het water op en houdt het vast waardoor we beter zijn voorbereid op hevige regenbuien of langdurige droogte. Daarnaast is een groene tuin ook goed voor uzelf. Naast een mooie leefomgeving, houden planten uw tuin koel, bieden bomen schaduw bij warme dagen en zorgen ze ervoor dat de diversiteit aan planten en dieren toeneemt.

Actie ‘Tegel eruit, plant erin!’

We organiseren dit jaar een aantal acties. Op zaterdag 23 juni is de eerste: de actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Die dag kunt u in ruil voor een tuintegel (of twee klinkers) gratis een tuinplant komen ophalen bij de gemeentewerf aan de Bukkumweg. We hopen daarmee veel inwoners enthousiast te maken om samen een eerste stap te zetten. In de Hilverbode van volgende week - en op www.hilvarenbeek.nl/klimaatmakers - leest u meer over deze actie. In de loop van het jaar willen we nog meer acties organiseren om samen Hilvarenbeek klimaatbestendig te maken, zoals het plaatsen van regentonnen en beplantingsacties voor bedrijven en verenigingen.

Doet u ook mee?

Bent u benieuwd naar onze acties of wilt u graag tips over hoe uw zelf bij kunt dragen aan een klimaatbestendig Hilvarenbeek? Kijk dan eens op www.hilvarenbeek.nl/klimaatmakers.

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden

Maak een afspraak

Word lid van het inwonerspanel

Aanmelden kan via hilvarenbeek.nl/inwonerspanel