Nieuwjaarswoord burgemeester Palmen (04-01-2019)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Nieuwjaarswoord burgemeester Palmen

Nieuwjaarswoord burgemeester Palmen (04-01-2019)

Burgemeester Palmen

De kracht van samen

De gemeente Hilvarenbeek moet een plek zijn waar u als inwoner prettig woont, werkt en verblijft. Of u nu in het dorpshart van Diessen, in de groene omgeving van Baarschot of in het buitengebied van Biest-Houtakker woont. Het afgelopen jaar hebben wij ons daar weer voor ingezet. Maar dat hebben we als overheid zeker niet alleen gedaan. We hebben samengewerkt met u, met dorpscoöperaties, stichtingen, ondernemers en vrijwilligers. U weet als inwoner zelf het beste op welke manier u in onze gemeente wilt leven en wij willen u de ruimte geven om zelf iets te betekenen in het verbeteren van uw leefomgeving. Om invloed uit te oefenen op dingen die u graag anders ziet. Bijna duizend inwoners meldden zich aan voor het inwonerspanel. Dit leverde ons waardevolle informatie en nuttige aandachtspunten op over de huisvesting van arbeidsmigranten, burgerparticipatie, verkeersveiligheid en duurzame energie. Waardevolle informatie kregen we ook van onze jongere inwoners. Het college ging pizza eten terwijl het gesprek onder andere ging over evenementen, gezondheid en alcohol- en drugsgebruik. 

Samen werken. Ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid. Soms is dat door geld beschikbaar te stellen, een andere keer gaat het om het delen van kennis en ervaring. En het werkt ook andersom. Dan sluiten inwoners en ondernemers aan bij de gemeentelijke doelstellingen. Zo helpt energiecoöperatie Hilverstroom bij het realiseren van onze kilmaatdoelstellingen. En veel inwoners werkten het afgelopen jaar mee aan een klimaatbestendiger Hilvarenbeek. Door een regenton in hun tuin te plaatsen of door tegels in de tuin te vervangen door planten. 

In 2018 bouwden we aan bestaande en nieuwe samenwerkingen. Dat leidde tot mooie resultaten. In oktober opende het nieuwe sportcentrum aan de Roodloop haar deuren. Een duurzaam gebouw met zwembad en sporthal. Beide nu volop in gebruik. In het nieuwe jaar wordt het Samenwijscentrum in Esbeek in gebruik genomen. Bouwvakkers en installateurs maken plaats voor de kinderen en teams van basisschool en kinderopvang. Ook de Hilvarenbeekse politiek bouwt aan samenwerkingen. De raad werkt de komende drie jaar met een raadsbreed programma ‘samen komen wij verder’ en wil inwoners meer betrekken bij besluiten. Samenwerking met inwoners is dan ook de nieuwe standaard. 

Een nieuwe manier van samenwerking vraagt om daadkracht, bestuurlijk lef, cultuurverandering, maar we moeten vooral ook luisteren en soms durven loslaten. Lef hebben ook de inwoners getoond die in Esbeek starterswoningen bouwden naar eigen wensen en met eigen budget. Daadkracht toonden ook de initiatiefnemers die ervoor zorgden dat het monumentale pompgebouw in Haghorst een groene energiecentrale werd. Zij toonden kracht door hun nek uit te steken, door ergens voor te gaan. Lukt het ons ook die kracht op te brengen als het gaat om het helpen van kwetsbare inwoners of mensen die iets minder te besteden hebben? Als het gaat om zorg voor onze ouderen? Zijn we dan ook in staat die relaties, netwerken en energie met elkaar in te zetten? De kracht van samenwerken gaat zoveel verder dan alleen het bereiken van projectdoelstellingen. Mensen werken niet alleen met elkaar samen; zij zijn bij elkaar betrokken, luisteren naar elkaar en hebben iets voor elkaar over. 

Ik zie dat het talent en de kracht van samenwerken in de Hilvarenbeekse samenleving zit. Dat wij dat kunnen bleef anderen niet onopgemerkt. Maar liefst 73 mensen wilden wethouder worden van onze gemeente. Ook bracht afgelopen jaar Koning Willem-Alexander een bezoek aan onze gemeente en sprak zijn waardering uit voor de initiatieven opgezet door inwoners. Misschien waren wij het wel die de Koning inspireerden voor zijn kersttoespraak? Een afvaardiging van het Europees Parlement bezocht onze gemeente en was zichtbaar enthousiast. Mooie erkenning voor wie we zijn, wat we doen en wat we voor elkaar krijgen in Hilvarenbeek. Dit betekent niet dat wij het komende jaar achterover kunnen leunen. Wij willen nieuwe samenwerkingen aangaan en bestaande samenwerkingen koesteren, versterken.

Het nieuwe jaar is voor mij ook het jaar waarin ik afscheid ga nemen van Hilvarenbeek en burgemeester mag worden van de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. Tot het zover is werk ik graag met jullie aan de toekomst van Hilvarenbeek. Met evenveel plezier, enthousiasme en gedrevenheid. 

Ik wens iedereen, mede namens het college en alle medewerkers van de gemeente Hilvarenbeek, een gelukkig en gezond 2019 toe. Wij hopen u het komende jaar (weer) te ontmoeten en kijken uit naar een prettige samenwerking!

Ryan Palmen
Burgemeester gemeente Hilvarenbeek 

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Maak een afspraak

Word lid van het inwonerspanel

Aanmelden kan via hilvarenbeek.nl/inwonerspanel