Maaien bermsloten (11-06-2021)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Maaien bermsloten

Maaien bermsloten (11-06-2021)

Jaarlijks maaien we vanaf half oktober de sloten. Dit zijn alle sloten onder inspectie van Waterschap de Dommel langs verharde en onverharde wegen. Voor het maaien van de sloten wordt gebruik gemaakt van de standaard en alternatieve maaimethode. Gebruik maken van de alternatieve maaimethode? Meld dit dan vóór 30 september bij ons.

Standaard maaimethode

De aanliggende grondeigenaren (zowel gemeente als particulieren) nemen ieder het onderhoud van het eigen deel van de bermsloot voor rekening. Wie eigenaar van de sloot is, is hierbij niet van belang: beide aanliggende grondeigenaren hebben evenveel belang bij de sloot. Bij het onderhoud van de sloot gaat het om afvoeren en maaien. Het onderhoud van bermsloten bij voortuinen van woningen wordt verzorgd door de gemeente.

Alternatieve maaimethode

De alternatieve maaimethode houdt in dat de gemeente de hele sloot maait en het slootmaaisel achterlaat op het perceel van de aanliggende grondeigenaar. Uiteraard wordt hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de op de grond staande gewassen. In dit geval zijn de kosten voor het maaien voor rekening van de gemeente en de kosten voor het verwerken en/of afvoeren van het maaisel geheel voor rekening van de eigenaar.jaarlijkse verbintenis aangaat wanneer u voor de alternatieve methode kiest

Aanmelden alternatieve methode

Kiest u voor de alternatieve maaimethode voor onderhoud van de bermsloot? Dit dient u te melden via het aanmeldingsformulier. Ook is het formulier telefonisch op te vragen via (013) 505 83 00 en ligt het formulier bij de balie in het gemeentehuis. Het formulier kunt u opsturen naar:

Gemeente Hilvarenbeek

afdeling Realisatie en Beheer

Postbus 3

5080 AA  HILVARENBEEK

Download het aanmeldformulier

Afgesloten overeenkomst

Zonder tegenbericht wordt de verbintenis ieder jaar stilzwijgend met een jaar verlengd. Een afgesloten overeenkomst moet u schriftelijk opzeggen. Als wij dit vóór 30 september 2020 ontvangen kunnen wij het nog op de tekening voor dit jaar verwerken. Als we het na 30 september 2020 ontvangen wordt het aangepast op de tekening voor 2021 en kunnen we er dit jaar geen rekening mee houden.

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media