Lintjesregen 2021 (26-04-2021)

Home > Over Bestuur > Nieuwsberichten > Lintjesregen 2021

Lintjesregen 2021 (26-04-2021)

Feestelijkheid bij Hans Kluitmans

Op maandagochtend 26 april 2021 vond in de gemeente Hilvarenbeek de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Dit jaar, in aangepaste vorm conform de richtlijnen van het RIVM, bezocht burgemeester Weys 6 inwoners (decorandi) uit onze gemeente. Hij feliciteerde hen persoonlijk en droeg de onderscheidingen over. De Koninklijke onderscheidingen zijn toegekend aan de volgende personen:


De heer J.F.M. (Jan) van Beurden (78) uit Diessen

Dhr. Jan van Beurden is ruim 37 jaar actief binnen onze gemeenschap. Hiervan was hij ruim 15 jaar op bestuursniveau actief in diverse vrijwillige functies waarbij hij hielp de cultuurhistorische samenleving te waarborgen, archiveren en continueren.

Al vanaf 1984 draait dhr. Van Beurden mee als bestuurslid en vrijwilliger waarbij hij zich inzette voor de lokale samenleving. Vanaf 1984 tot 2004 deed hij dat als secretaris van de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Diessen. Van 2004 tot heden bleef hij actief betrokken bij de parochie als vrijwilliger voor de werkgroep groen- en gebouwenonderhoud.

Van 2005 tot 2020 was dhr. Van Beurden secretaris bij de Heemkundige Kring (Ioannes Goropius Becanus) Hilvarenbeek en Diessen én gedurende dezelfde periode was hij secretaris en penningmeester voor de Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum de Dorpsdokter. Afgelopen jaar legde hij deze functies neer maar blijft als vrijwilliger nog altijd zeer actief betrokken.

De heer Jan van Beurden kan worden omschreven als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd". Hij wordt daarom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer W.J.M. (Wim) van den Biggelaar (68) uit Biest-Houtakker

Dhr. Wim van den Biggelaar is een ware duizendpoot binnen de kern Biest-Houtakker. Er is vrijwel geen vereniging of organisatie waarbij hij niet betrokken was of is. Als 12-jarig jongetje werd hij lid van de voetbalclub (1964) om daarna, vanaf 1980, meer dan actief bezig te zijn met besturen van verenigingen en organisaties binnen Biest-Houtakker.

Zo is dhr. Van den Biggelaar van 1980 tot heden bestuurslid en later secretaris van voetbalvereniging SVSOS. Van 1981 tot 1993 was hij vrijwilliger en bestuurslid bij Carnavalsvereniging de Pinnekleuvers. Ook in 1981 startte hij als bestuurslid, later voorzitter van het BelangenOrgaan Biest-Houtakker (BOB). In 2002 legde hij deze taak neer.

Daarnaast was hij 18 jaar bestuurslid van het Centraal Antenne Systeem (CAS) van gemeente Hilvarenbeek en bestuurslid van de Biestse Volksfeesten en de Stichting Hilvarenbeek 2000. In 1991 (tot heden) werd dhr. Van den Biggelaar penningmeester en later voorzitter (sinds 2012) van het Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap Biest-Houtakker. Hier was hij midden jaren 90 ook een aantal jaren Koning.

Met zijn niet aflatende inzet is de heer Wim van den Biggelaar een belangrijke pijler onder het florerende en actieve verenigingsleven van Biest-Houtakker. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten met het zwaartepunt op het terrein van de sport wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer Q.J.M. (Krien) Gosens (71) uit Haghorst

Dhr. Krien Gosens zet zich al meer dan 25 jaar onbaatzuchtig in als vrijwilliger. Vrijwel altijd op de achtergrond maar overal inzetbaar. Daarmee is hij een noodzakelijke pijler voor de verenigingen waarbij hij betrokken is en biedt hij hen een noodzakelijke basis.

Dhr. Gosens is een ‘handen-uit-de-mouwenman’ die zich naast zijn werk als agrariër inspande voor onder meer voetbalvereniging EDN uit Haghorst. Van 1985 tot heden is hij aan deze vereniging in diverse en wisselende hoedanigheden verbonden. Als vrijwilliger, jeugdelftalleider en scheidsrechter. Ook was hij ruim 15 jaar actief binnen het bestuur als algemeen bestuurslid en penningmeester. Dhr. Gosens is altijd op de achtergrond actief, bijvoorbeeld met onderhoud, sponsoring of het begeleiden van evenementen. Daarnaast is hij sinds 1999 vrijwilliger bij en sinds 2004 bestuurslid van het CDA, afdeling Hilvarenbeek.

De heer Krien Gosens kan worden omschreven als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer L.A.M.J. (Bert) van Helvoirt (74) uit Hilvarenbeek

Dhr. Bert van Helvoirt is een breed inzetbaar man. Al bijna 50 jaar zet hij zich op meerdere gebieden meer dan bovengemiddeld en onafgebroken in voor de lokale samenleving.

Zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van cultuur is dhr. Van Helvoirt een graag geziene figuur onder de vrijwilligers van onze gemeente. Hij begon in 1971 als vrijwillig brandweerman, om 30 jaar later met functioneel pensioen te gaan. Hij bleef daarna verbonden en actief bij de vrijwillige brandweer als zeer actief vrijwilliger en bestuurslid van brandweervereniging de Snelblussers, waar hij ondersteunt bij onder meer de wekelijkse oefenavonden en brandweerwedstrijden.

Al snel na de start als brandweerman verbond hij zich als muzikant aan blaasorkest D’af en Toeters. Hier bepaalde hij daadkrachtig de maat op zijn grote trom. Vanuit deze rol werd hij vrijwilliger en technisch ondersteuner bij diverse, jaarlijks terugkerende, muzikale activiteiten.

Vanaf 2004 is dhr. Van Helvoirt lid en vrijwilliger bij de Stichting Festival Zomergeblaos. Ook is hij vrijwilliger bij de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 uit Hilvarenbeek. Vanaf 1983 tot heden is dhr. Van Helvoirt als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Beekse Carnaval de Pezerikken als lid van de technische commissie en toezichthouder op het gebied van de veiligheid.

De heer Bert van Helvoirt kan worden omschreven als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten wordt hij vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer E.J.A. (Bart) Ketelaars (77) uit Hilvarenbeek

Dhr. Bart Ketelaars zet zich al meer dan 50 jaar vol overgave en gedrevenheid in op het gebied van natuurbeheer en -behoud. Hij is een verbinder o.a. tussen agrariërs en de vrije natuur en inspireert agrariërs om te zorgen voor een goede balans tussen zakelijk gebruik van de natuur versus het behoud hiervan.

Tussen 1971 en 1982 was dhr. Ketelaars voorzitter van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), afdeling Tilburg en bestuurslid bij de KPJ te Hilvarenbeek. In 1980 werd hij bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs Hilvarenbeek (tot 1986). Van 1985 tot 1990 was hij commissielid van het CDA, afdeling Hilvarenbeek. Vanaf 1985 is dhr. Ketelaars vrijwilliger bij de R.K. Parochie H. Norbertus. Ook is hij sinds 1995 actief bij de Vereniging voor Natuur en Milieu Hilvarenbeek als vrijwilliger in diverse werkgroepen. Ook was hij bij deze vereniging ruim 10 jaar bestuurslid (1999-2010).

Daarnaast is dhr. Ketelaars lid van de Uilenwerkgroep (sinds 1998 medeoprichter en vrijwilliger), Natuurwerkgroep Hilvarenbeek (vanaf 2003) en de Nestkastwerkgroep Groenendael (vanaf 2010). Deze werkgroepen beheren de nestkasten van diverse vogelsoorten op diverse locaties in onze gemeente en zorgen voor het onderhoud en het ringen. Ook werd dhr. Ketelaars in 2010 bestuurslid en later ad-interim voorzitter (tot 2017) en actief vrijwilliger bij de Agrarische Natuurvereniging Kempenland. Sinds 2012 is dhr. Ketelaars bovendien nog als activiteitenbegeleider verbonden aan de Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Hilvarenbeek, Biest-Houtakker, Esbeek.

De heer Bart Ketelaars kan worden omschreven als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd". Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van de natuurbescherming en -beheer wordt hij vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer J.H.F.M. (Hans) Kluijtmans (73) uit Hilvarenbeek

Dhr. Hans Kluijtmans zet zich al meer dan een halve eeuw belangeloos in als vrijwilliger op diverse gebieden. Ruim 55 jaar geleden begon hij als vrijwillige brandweerman, dit bleef hij 37 jaar.

Hij bekwaamde zich gedurende deze periode voortdurend door diverse intensieve trainingen en opleidingen te volgen. Na zijn afscheid, in de rang van Adjunct-hoofdbrandmeester, blijft hij actief als bestuurslid en vrijwilliger binnen de vrijwillige brandweervereniging de Snelblussers. Ook is hij op vrijwillige basis nog actief bij de Vrijwillige OfficiersClub. Deze werd tijdens zijn brandweerjaren mede door hem opgericht voor vrijwillig officieren bij de brandweer in Zuid-Nederland.

Dhr. Kluijtmans sloot zich in 2010 aan bij de Vereniging Huntington. Naast zijn bewonderenswaardige inzet als mantelzorger voor zijn echtgenote die lijdt aan deze progressieve ziekte, zet hij zich in voor deze stichting. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ziekte.

Alsof hij nog niet voldoende om handen heeft, is dhr. Kluijtmans ook nog vrijwillig actief als ‘technische beheerder’ voor de Vereniging van Eigenaars Ypelaer II, een appartementencomplex voor ouderen. Hij verzorgt het onderhoud en doet klusjes voor de bewoners. Kortom, een man die zich bijzonder onbaatzuchtig opstelt ten behoeve van anderen.

De heer Hans Kluijtmans kan worden omschreven als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd". Gelet op de aard, lange duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media